Gebedsweek Soest: overzicht gebedsbijeenkomsten

19 januari 2020 t/m 24 januari 2020
Locatie:

Week van gebed voor de eenheid van christenen 2020

In de week van 19 t/m 26 januari organiseert de Raad van Kerken Soest op initiatief van de Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland een gebedsweek. In samenwerking met de diverse Soester kerkgenootschappen is een programma samengesteld. Het thema van deze week luidt ‘Buitengewoon’ en is aangereikt door christenen op Malta. Het thema refereert aan de ontvangst van Paulus na zijn schipbreuk. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.

In die week zijn er de volgende vieringen en gebedsbijeenkomsten, waarvoor een ieder van harte wordt uitgenodigd:

zondag 19 jan. 10.00 uur Oecumenische kerkdienst in de Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2
zondag 19 jan. 19.30 uur Gebedstijd in Credo, Julianalaan 19a
maandag 20 jan. 19.30 uur Gebedsviering in de Emmakerk, Regentesselaan 2a
dinsdag 21 jan. 19.30 uur Gebedstijd in Credo, Julianalaan 19a
woensdag 22 jan. 19.30 uur Avondgebed in de Wilhelminakerk, Soesterbergsestraat 18
donderdag 23 jan. 19.30 uur Gebedsviering in Stiltecentrum RK-parochie, Steenhofstraat 41
vrijdag 24 jan. 19.30 uur Gebedsviering in de Schuilplaats, Gaesbeekerhof 1a
Er is lees en gebedsrooster 2020 Gebedsweek Soestsamengesteld waarin ook de diverse thema’s die aan de orde komen verder worden uitgewerkt.