Gespreksgroep Bomen over Bijbelse Bomen

10 november 2022
Locatie: De Sleutel, Steenhoffstraat 41, Soest

Bomen over Bijbelse Bomen

We houden van bomen. Bomenkap leidt vaak tot felle protesten en we zijn ons er goed van bewust dat we eigenlijk een tekort aan bomen hebben in ons land.

Het lijkt erop dat de bijbel ook van bomen houdt. In de psalmen worden ze gebruikt als metafoor, in de verhalen zijn het soms belangrijke herkenningspunten in het landschap en andere keren fungeren ze als symbool van kernwaarden in ons geloof, zoals de boom van de kennis van goed en kwaad. Ook mensen worden in de bijbel soms met bomen vergeleken.

Het is daarom niet moeilijk om aan de hand van Bijbelteksten die gaan over bomen over ons leven te spreken.

Boomt u mee over bomen? We komen iedere tweede donderdagmiddag  van de maand bij elkaar in De Sleutel in Soest. We beginnen steeds om 14.00 uur.

8 september De levensboom

13 oktober ( uitstapje: onderwerp Jeanne de Chantal)

10 november De boom plunderen

8 december Onder de boom God ontmoeten

12 januari Een boom van een mens

9 februari De bomen in Gods plan met ons mensen

9 maart Afhankelijk van God als een boom van water

13 april De boom als voorbeeld voor ons

11 mei Plant een boom

Opgave: sarot@marthamaria.nl