Zondag 19 januari: Oecumenische viering van Woord en Gebed in Petrus en Pauluskerk

19 januari 2020 10:00 t/m 19 januari 2020 11:00
Locatie: Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 Soest

De Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen begint op zondag 19 januari met de viering van Woord en Gebed in de H.H. Petrus en Pauluskerk om 10.uur. Het is geen eucharistieviering. In de week daarop is er iedere avond in Soest een gebedsviering in een van de kerken. Donderdag 23 januari in het Stiltecentrum bij deze kerk.

De werkgroep van de Raad van Kerken Soest heeft de viering voorbereid. Het thema is “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons“. Gedachtig deze woorden van de apostel Paulus, nadat hij met anderen schipbreuk had geleden bij het eiland Malta.  Christenen van Malta hebben de liturgie samengesteld. Over heel de wereld immers geldt de noodzaak om vriendelijk te zijn voor schipbreukelingen, vreemdelingen, zwervers, vluchtelingen, en iedere ontheemde zowel kinderen als ouderen of wie dan ook. De aandacht zal dus vooral uitgaan naar acties van de diaconie en de caritas, opvang van vreemdelingen, buurthulp, mantelzorg e.a..

Voorgangers zijn pastor F. Zwarts en pastor H. Tromp, vz. Raad van Kerken Soest met medewerking van afgevaardigden vanuit de verschillende kerken en ons koor ‘Inspiratie’.