Kijk Eerste Paasdag met pastor Roderick

12 april 2020


Eerste Paasdag met pastor Roderick. Vier live mee met de parochiegemeenschappen van Martha & Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. De Eucharistieviering begint zondag om 9.30 u.

===
Openingslied: Christus die verrezen is. (GvL 411)
Kyrie Mis I. (GvL 801)
Gloria Mis I. (GvL 807)
Psalm 118; blz. 6.
Victimae paschali (GvL 845)
Credo I (GvL 811)
Voorbede (GvL 361)
Offerandelied: Honger naar het levend Brood, nr. 14, blz. 22.
Sanctus: Mis I. (GvL 813)
Nieuwe Onze Vader.
Agnus Dei Mis I. (GvL 821)
Paashymne: Lapis revolutus est.
Maria-antifoon: Regina Caeli. (GvL 841)
Slotlied: U zij de glorie, nr. 11, blz. 21. (GvL 532)

Eucharistisch gebed IIIB (GvL 729)

Geestelijke communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
Bekijk op facebook

Meer facebookberichten

27 sep

The Inheritance Trilogy

Book tip: The Inheritance Trilogy by Hugo Award winner N.K. […]

27 sep

Zondag 9 u. – Online zondagsviering RKEemland

De internetvieringen van RKEemland worden vanaf dit weekend via YouTube […]

27 sep

Leuke pagina weer.

Leuke pagina weer. Bekijk op facebook

25 sep

Donderdag 24 september kwam Hans Oldenhof naar de Sleutel om met ons te spreken

Donderdag 24 september kwam Hans Oldenhof naar de Sleutel om […]

25 sep
24 sep

Living the Hobbit life and other dreams – Father Roderick

If anything was possible, what would your dream-life look like? […]

22 sep