Kijk Tweede Paasdag met pastoor Joachim Skiba

13 april 2020


Tweede Paasdag met pastoor Joachim Skiba. Vier live mee met de parochiegemeenschappen van Martha & Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. De Eucharistieviering begint maandag om 11.00 u.

===
Openingslied: Christus die verrezen is. (GvL 411)
Heer, ontferm U (GvL 222)
Gloria (GvL 232)
Tussenzang: Psalm 16
Sequentie: Victimae paschali (GvL 845)
Voorbede: (GvL 361)
Offerandelied: Alleluia, wij heffen ‘t aan, nr. 15, blz. 23. (GvL 406)
Heilig, Heilig: (GvL 292)
Nieuwe Onze Vader.
Lam Gods (GvL 332)
Communiezang: Paashymne: Lapis revolutus est.
Maria-antifoon: Regina Caeli. (GvL 841)
Slotlied: De Heer is waarlijk opgestaan. (GvL 424)

Eucharistisch gebed IIIB (GvL 729)

Geestelijke communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.
Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.
Bekijk op facebook

Meer facebookberichten

27 sep

The Inheritance Trilogy

Book tip: The Inheritance Trilogy by Hugo Award winner N.K. […]

27 sep

Zondag 9 u. – Online zondagsviering RKEemland

De internetvieringen van RKEemland worden vanaf dit weekend via YouTube […]

27 sep

Leuke pagina weer.

Leuke pagina weer. Bekijk op facebook

25 sep

Donderdag 24 september kwam Hans Oldenhof naar de Sleutel om met ons te spreken

Donderdag 24 september kwam Hans Oldenhof naar de Sleutel om […]

25 sep
24 sep

Living the Hobbit life and other dreams – Father Roderick

If anything was possible, what would your dream-life look like? […]

22 sep