Onze gemeenschap

Werkgroepen

De Michaël-Laurens gemeenschap is een gemeenschap van vrijwilligers. Dat wil zeggen dat veel van het werk dat in onze gemeenschap gebeurt gedaan wordt door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn actief in onder andere de volgende velden:

  • Pastoraat
  • Liturgie
  • Jeugd/Jongeren
  • Koren
  • Wijkcontacten
  • Diaconie
  • Onderhoud vastgoed en kerkhof

Pastoraat

Omdat de Michaël-Laurens gemeenschap deel uit maakt van de Martha en Mariaparochie, is het pastoraat primair in handen van het pastorale team (PT) van onze parochie.

Binnen de eigen gemeenschap is de pastoraatgroep (PG) verantwoordelijk voor het pastoraat van de Michaël-Laurens gemeenschap. De pastoraatgroep is bereikbaar via pastoraatgroepml@marthamaria.nl of via het secretariaat.

Een niet onbelangrijk onderdeel van pastoraat wordt vorm gegeven door de werkgroep Wijkcontacten

Voor een kerkelijke viering alsmede het pastoraat rond Huwelijk en Doop is men verwezen naar het locatiesecretariaat.

Voor informatie over een uitvaart en begraven op het parochiekerkhof, word je verwezen naar de tab ‘Kerkhof’.

Liturgie

Op zondagen dat er niemand van het pastorale team beschikbaar is voor vieringen en er ook geen celebrant of voorganger van buiten is, zijn er vanuit de eigen gemeenschap ook vrijwilligers die als leken voorgangers de vieringen kunnen verzorgen. Deze mensen verzorgen alleen Woord- en Communie of Woord- en Gebedsdiensten, dus geen Eucharistievieringen.

Wanneer er wel een voorganger van het pastorale team is, of een voorganger van buiten de parochie, is er een lector uit eigen gemeenschap. Deze verzorgen de lezingen en de voorbeden.

Ook de koren, het Ecclesiakoor en Memento, spelen een grote rol in de liturgie.

Behalve leken voorgangers en koren zijn ook de kosters onmisbaar voor een goede, verzorgde liturgie. Zij zorgen ervoor dat alles wat voor een viering nodig is, aanwezig en in orde is. Wanneer er een Eucharistieviering is zijn er bijna altijd misdienaars.

Behalve koren zijn er in onze gemeenschap ook cantors actief. Afhankelijk van het type viering en de voorganger geven zij medewerking aan vieringen door de zang van de gemeenschap te ondersteunen.

Jeugd en jongeren

Ook aan de jeugd wordt binnen onze gemeenschap aandacht besteed.

Ten eerste is er ca. iedere twee maanden Kleuterkerk: een korte viering van ca. 30 minuten voor peuters en kleuters. Deze vieringen worden in oecumenisch verband georganiseerd en zijn om beurten in de H. Michaëlkerk of in één van de protestante kerken. De data worden via deze website bekend gemaakt. Voor meer info en de exacte data mail naar kleuterkerkdebilt@gmail.com .

Voor de iets oudere kinderen in de basisschool leeftijd is er iedere maand een Kinderwoorddienst. Ook deze data worden via deze website bekend gemaakt.

Voor de jongeren in de middelbare school leeftijd zijn er bijeenkomsten van Rock Solid RK.

Koren

Binnen onze gemeenschap zijn twee koren actief: het Ecclesiakoor en Memento. Het Ecclesiakoor werkt zo’n 18 maal per jaar mee aan een viering. Dit koor zingt vooral hedendaags repertoire. Meer informatie is te vinden op de website van het Ecclesiakoor. Memento zingt vooral bij uitvaarten, Aswoensdag, Goede Vrijdag, Allerzielen en seniorenvieringen. Beide koren staan onder leiding van de dirigent Peter Steijlen.

Wijkcontacten

De werkgroep Wijkcontacten draagt zorg voor het contact met de parochianen, ook buiten de zondagse vieringen om. De nadruk ligt hier vooral op het contact met de senioren van de gemeenschap.

Diaconie

In het veld van Diaconie zijn in onze gemeenschap o.a. werkgroepen actief in de Parochiële Caritas Instelling (PCI) en het Malawi project. De PCI houdt zich voornamelijk bezig met materiële of financiële hulp aan de naasten dichtbij. De PCI van de Michaël-Laurens gemeenschap is deel van de PCI van de Martha en Maria parochie. Binnen De Bilt, Bilthoven en Den Dolder heeft de PCI een samenwerking met de diaconieën van de protestante kerken en is daarmee actief in de werkgroep oecumenische diaconie (WOD). De WOD geeft, onder voorwaarden, praktische hulp aan mensen die buiten de kerkgemeenschap zelf vallen. Tevens organiseert zij jaarlijks een kerstactie voor mensen met heel weinig inkomen; dit zijn mensen zowel binnen als buiten de kerkgemeenschappen. De WOD krijgt daarvoor de middelen uit de aangesloten kerkgemeenschappen, dus voor de Michaël-Laurens en OLV gemeenschappen komt het geld van de centrale PCI van de Martha en Maria parochie.
Voor meer informatie over de PCI kunt u contact opnemen met pci@marthamaria.nl.

Hulp aan de naaste wat verder weg vindt plaats in het Malawi project. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Malawi.

Onderhoud vastgoed en kerkhof

Behalve de gemeenschap moeten ook de kerk, de pastorie en het kerkhof goed onderhouden worden. Het onderhoud is in handen van een werkgroep, die op gezette tijden bij elkaar komt en veel werk verzet. De data worden meestal aangegeven bij Activiteiten. Tevens verschijnt er aan het begin van ieder jaar een rooster.

 

Deze lijst van velden waarin vrijwilligers actief zijn is zeker niet uitputtend, want daarnaast zetten veel vrijwilligers zich ook nog in voor bijvoorbeeld koffie zetten, bloemen verzorgen, achterwacht zijn, communie thuis brengen, etcetera.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Eucharistie: eerste dinsdag van de maand 10.00 uur

Gebedsviering: overige dinsdagen van de maand 10.00 uur

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

H. Familiekerk Soest

Woensdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

 

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.