Contact

Adres kerk:
Kerkstraat 19
3741 AJ Baarn

Adres pastorie:
Kerkstraat 17
3741 AJ Baarn

Noodtelefoon

Spoedeisende zaken (ziekenzalving, overlijden of pastorale noodsituatie):
Telefoonnummer: 035-6035518 (dag en nacht bereikbaar).

Locatiesecretariaat Nicolaaskerk:
Bereikbaar op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur, ingang dagkapel.
E-mailadres: secretariaatNB@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-5412975

Overige belangrijke e-mailadressen:
locatieraadNB@marthamaria.nl
pastoraatgroepNB@marthamaria.nl
ledenadministratieNB@marthamaria.nl
redactieNB@marthamaria.nl
gebouwenbeheerNB@marthamaria.nl

Trefpunt

Naast de kerk, grenzend aan de pastorietuin, bevindt zich de parochiezaal het Trefpunt.
Deze ruime, multifunctionele ruimte wordt dagelijks intensief gebruikt door de vele groepen die onze parochie kent. Daarnaast is het een ontmoetingsplek bijvoorbeeld na de H. mis wanneer we hier gezamenlijk koffie drinken.

De ingang vindt u aan de Johannes Vermeerlaan.

Voor meer informatie: Corrie Nouwen, Kerkstraat 21, Baarn. U kunt ook mailen naar trefpuntNB@marthamaria.nl.

Bibliotheek

Uitleen van boeken en DVD’s voor alle leeftijden

De bibliotheek is iedere zondag na de mis geopend met uitzondering van Palmzondag, Pasen, Pinksteren en eventueel Kerstmis; dan is de bibliotheek gesloten.
Vanwege de wet op het auteursrecht heeft de bibliotheek een besloten karakter, dat wil zeggen dat zij in principe uitsluitend bedoeld is voor parochianen en bezoekers van de Nicolaaskerk. Aan het lenen zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Momenteel bevat de bibliotheek zo’n 1800 boeken en 185 films. Regelmatig wordt de bibliotheek uitgebreid met nieuwe aanwinsten. Bovendien wordt iedere maand aandacht besteed aan een bepaald onderwerp. Het Kerkvenster houdt u op de hoogte.

Contactpersoon: Els Dankers, bibliotheekNB@marthamaria.nl.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.