Beeldmeditatie Zondag 27 juni 2021

Een mensengestalte in een waaier van zonlicht en hemelsblauwe lucht. Palmbladeren zijn opgenomen in de beweging der elementen. Een gestalte, een vrouw, in zeven opeenvolgende stadia van gebukte houding, overeind komen, rechtop staan, springen, juichen, dansen, jubelen. Mee opgenomen in de werveling van zon en hemel.

Een mensengestalte, uiteengelegd in een reeks houdingen zoals bij filmbeeldjes, die – achter elkaar geprojecteerd – beweging weergeven. Elk van die houdingen heeft haar eigen zeggingskracht, eigen inhoud, alsof de vrouw een hele reeks van emoties doormaakt. Ze monden uit in een werveling van jubel en blijdschap.

Op de afbeelding lopen ze van links onder naar rechts boven. De lijnen duiden aan dat ze ronddraaien, maar de dynamiek van de vrouwengestalte voert haar van de aarde naar de hemel. Van gekromd staan naar de aarde en gebogen over zichzelf tot een opengaan naar de hemel, tot de zwevende houding van een engel.

De kunstenares gaf de afbeelding de titel mee ‘Talitha Koemi’. Dat zijn de woorden die Jezus spreekt tot het gestorven dochtertje van Jaïrus. De dode vrouw komt tot leven. En dat leven is – blijkens de afbeelding – pure vreugde. Overigens zou de afbeelding ook heel goed passen bij de genezing van het kromgegroeide vrouwtje (Lukas 13,10-17). Bij elke situatie die kan worden aangeduid met verlost worden uit de dood tot opstanding en verrijzenis. Dat komt dan ook volmaakt overeen met de bedoeling van Markus’ tekst en Jezus’ optreden!

[1995, Hanna Varghese, schilderij; Indonesië(?); Dries van den Akker s.j. / 2007.01.29]

Verwijzingen
Markus 05,41
Jaar B 13e zo door het jaar

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

H. Familiekerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.