Lezingen van 21 juli 2020

Dinsdag in week 16 door het jaar

Vrije gedachtenis van de heilige Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar
Cesare de Rossi werd in 1559 geboren in de Zuid-Italiaanse havenstad Brindisi. Op 16-jarige leeftijd trad hij in bij de Orde der Minderbroeders Kapucijnen. Daar ontving hij de kloosternaam Laurentius (Lorenzo). Hij studeerde filosofie, theologie en bijbelexegese in Padua. In die stad raakte hij vermaard om zijn briljante talenkennis. Laurentius werd docent theologie en reisde door heel Europa om te prediken. Paus Clement VIII belastte hem met de evangelisatie van de Joden. Met Benedictus van Urbino reisde hij naar Duitsland om het Lutheranisme te bestrijden. Tijdens zijn reizen verzorgde hij pestlijders en stichtte hij kloosters. In 1602 kozen de kapucijnen hem als de minister-generaal van hun orde. Toen de Turken op het punt stonden Hongarije binnen te vallen, smeekte keizer Rudolf II hem om zijn wijze bijstand. Dankzij Laurentius kwam de Heilige Liga tot stand, een anti-Turks verbond van Duitse vorsten. Laurentius werd door deze alliantie benoemd tot opperaalmoezenier van de strijdkrachten. Voorafgaand aan de Slag van Szekes-Fehervar in 1601 werd Laurentius door de militaire bevelhebbers geraadpleegd. Op advies van Laurentius openden de generaals de aanval op de Turken. Laurentius verhoogde het moreel van de troepen door voorop te lopen, gewapend met een crucifix. De Slag werd gewonnen en Laurentius daarom bejubeld. Na de oorlog had Laurentius zich het liefst in een klooster teruggetrokken, maar de paus wilde hem als zijn nuntius aan het keizerlijk hof in München. Tijdens een diplomatieke missie stierf hij op 22 juli 1619 in Lissabon. Hij werd begraven op het kerkhof van de Arme Clarissen in het Noord-Spaanse stadje Villafranca del Bierzo. Laurentius werd in 1783 zalig verklaard en in 1881 heilig. Vanwege het hoogstaande gehalte van zijn op schrift gestelde preken en bijbelcommentaren riep paus Johannes XXIII hem in 1959 uit tot kerkleraar.

Eerste lezing: Uit de profeet Micha, 7, 14-15. 18-20.
Neem uw herdersstaf, Heer, en weid uw volk, de schapen die uw erfdeel zijn; tussen de bomen, midden in het woud, zijn zij zo vereenzaamd. Laat ze weiden in Basan en Gilead, zoals in vroegere dagen. Ik laat wonderen zien, zegt de Heer, zoals in de dagen dat gij uit Egypte zijt weggetrokken. Welke God is als Gij, die de schuld vergeeft, die voorbijgaat aan de zonde, door de rest van zijn erfdeel bedreven, die zijn toorn niet altijd laat duren, maar zijn vreugde vindt in goedheid? Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen, Hij zal onze schuld onder zijn voeten verpletteren. Al onze zonden zal Hij naar de bodem van de zee verwijzen. Aan Jakob zult Gij uw trouw, aan Abraham uw goedheid tonen, Heer, zoals Gij het onze vaderen hebt gezworen, in de dagen van weleer.

Tussenzang: Ps. 85 (84), 2-4. 5-6. 7-8.

Antifoon: Laat ons uw barmhartigheid zien, o Heer.

Heer, Gij hebt uw land begenadigd,
het lot van Jakob ten goede gekeerd.
Vergeven hebt Gij de schuld van uw volk
en al hun zonden bedekt.
Gij hebt uw gramschap teruggehouden,
de gloed van uw toorn gedoofd.

Doe ons herleven, God, onze redder,
en leg uw wrevel jegens ons af.
Zoudt Gij dan eeuwig vertoornd op ons zijn,
strekt Gij uw gramschap uit over geslachten?

Zult Gij niet eerder ons leven vernieuwen,
zodat uw volk zich in U verblijdt?
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.

Alleluia: Mt. 4, 4b.
Alleluia. Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 12, 46-50.
In die tijd, terwijl Jezus tot het volk sprak, gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden om te trachten met Hem te spreken. Iemand kwam Hem nu zeggen: Uw moeder en broeders staan daar buiten en willen U spreken. Maar hij antwoordde aan degene die Hem dit kwam zeggen: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En met een gebaar naar zijn leerlingen zei Hij: Ziedaar mijn moeder en mijn broeders; want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.