Lezingen van 28 januari 2020

Dinsdag in week 3 door het jaar

Gedachtenis van de heilige Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
Thomas wordt geboren in 1225 als zoon van graaf Landulph van Aquino. Zijn ouders vertrouwen zijn opvoeding en opleiding toe aan de benedictijnen van de abdij van Monte Cassino. Als jongeman gaat hij in Napels studeren en komt daar in contact met de nog jonge bedelorde van de heilige Dominicus. Als hij in 1243 besluit in te treden bij de dominicanen stuit hij op felle weerstand bij zijn adellijke familieleden. Met alle mogelijke middelen proberen ze hem vergeefs op andere ideeën te brengen. Hij vervolgt zijn studie in Napels en belandt later in Parijs en Keulen. Daar studeert hij onder zijn medebroeder de heilige Albertus de Grote af in de filosofie en de theologie. Als docent verwerft Thomas, die Doctor Angelicus, ‘Engelachtige Leraar’, wordt genoemd, grote faam. Hij is een van de belangrijkste denkers van de Middeleeuwen. Zijn omvangrijke hoofdwerk Summa theologiae is een totaaloverzicht van de katholieke leer. Deze legt hij uit met behulp van de filosofie van Aristoteles. Zijn geleerdheid gaat gepaard met een hoog ontwikkelde religiositeit waarbij de eucharistie centraal staat. In opdracht van paus Urbanus IV ontwikkelt Thomas de liturgie van het nieuwe feest ter ere van het Heilig Sacrament. Voor dit feest schrijft hij beroemde hymnen als Lauda Sion en Pange lingua. In 1274 gaat hij op weg naar het Tweede Concilie van Lyon, waar hij de paus moet bijstaan als theologisch raadsman. Onderweg sterft hij op 7 maart in de cisterciënzerabdij van Fossanova. Op 28 januari 1369 wordt zijn lichaam naar Toulouse overgebracht. Thomas wordt in 1323 heilig verklaard en in 1567 verheven tot Kerkleraar. Paus Leo XIII verheft in 1879 de leer van St. Thomas, het thomisme, tot de officiële filosofie van de Rooms-Katholieke Kerk.

Eerste lezing: Uit het tweede boek Samuël, 6, 12b-15. 17-19.
In die dagen bracht David de ark van God uit het huis van Obededom vol vreugde naar de Davidstad over. Nadat de dragers van de ark zes stappen gezet hadden, offerde David een gemeste stier. Onderweg danste hij geestdriftig voor de Heer uit, slechts gekleed in een linnen borstkleed. Zo brachten David en alle Israëlieten onder gejuich en bazuingeschal de ark van de Heer over. Zij werd de stad binnengedragen en op haar plaats gebracht, midden in de tent die David voor haar had opgezet. Daarna droeg David brand- en slachtoffers op aan de Heer. Na het opdragen van de brand- en slachtoffers zegende hij het volk met de Naam van God, de Heer van de hemelse machten. Aan alle aanwezigen, aan alle Israëlieten die daar bijeenwaren, mannen en vrouwen, liet hij een plat brood, een klomp dadels en een rozijnenkoek uitdelen. Daarop ging iedereen naar huis.

Tussenzang: Ps. 24 (23), 7. 8. 9. 10.

Antifoon: Wie is deze Koning der glorie?
De Heer is de Koning der glorie.

Poorten, heft uw kroonlijsten op,
gaat open, aloude deuren:
de Koning der glorie moet binnengaan.

Wie is deze Koning der glorie?
De Heer, de sterke, de machtige,
de Heer, de held in de strijd.

Poorten, heft uw kroonlijsten op,
gaat open, aloude deuren:
de Koning der glorie moet binnengaan.

Wie is deze Koning der glorie?
De Heer van de hemelse machten,
Hij is de Koning der glorie.

Alleluia: Ps. 119 (118), 36a. 29b.
Alleluia. Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent, Heer; geef mij uw wet als gids. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 3, 31-35.
Eens kwamen Jezus’ moeder en zijn broeders, en terwijl zij buiten bleven staan, stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen. Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf: Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U. Hij gaf hun ten antwoord: Wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders? En terwijl Hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om Hem heen zaten zei Hij: Ziehier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.