Lezingen van 3 juli 2023

Feest van de heilige Tomas, apostel

De visser Tomas of Didymus ('Tweeling') wordt als apostel vermeld in de Evangeliën en de Handelingen der Apostelen. Hij is vooral bekend als de 'ongelovige Tomas'. In het Johannesevangelie wordt beschreven hoe hij na Jezus' dood weigerde te geloven in Christus' verrijzenis. Hij werd nadat hij getuige was van een verschijning van de Verrezene een 'gelovige Tomas'. Bezield door de heilige Geest trok de apostel de wijde wereld in. Hij zou het Evangelie hebben gepredikt onder de Parthen, de Meden en de Perzen. Ook zou hij in India (Malabar) geweest zijn, waar hij koning Gundaphar zou hebben bekeerd. In India zou Tomas als martelaar gestorven zijn. Het is daarom dat de christenen van India 'thomaschristenen' heten. Deze gelovigen zijn verdeeld in twee groepen, katholieken en orthodoxen. Beide stammen af van de Assyrische, nestoriaanse Kerk, maar ten gevolge van de kolonisatie door de Portugezen zochten zij vanaf 1653 aansluiting bij de Katholieke Kerk van de Syrische ritus (Syro-Malabaarse Kerk) en bij de Syrisch-Jacobieten (Syro-Malankaarse Kerk).

Eerste lezing: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, 2, 19-22.
Broeders en zusters,
Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in Zijn voegen houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God, in de Geest.

Tussenzang: Ps. 117 (116).
Antifoon:    Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie (Mc. 16, 15).

Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom;
omdat Hij bij ons Zijn goedheid getoond heeft;
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.

Alleluia: Joh. 20, 29.
Alleluia. Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 20, 24-29.
Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was niet bij de leerlingen toen Jezus kwam. De anderen vertelden hem: Wij hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde: Als ik niet in Zijn handen het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in Zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven. Acht dagen later waren Zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. Vervolgens zei Hij tot Tomas: Kom hier met uw vinger en bezie Mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in Mijn zijde, en wees niet langer ongelovig maar gelovig. Toen riep Tomas uit: Mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem: Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.