Lezingen van 9 augustus 2023

Feest van de heilige Benedicta a Cruce (Edith Stein), kloosterlinge en martelares, patrones van Europa

Edith Stein wordt geboren in een orthodox-joodse familie te Breslau op 12 oktober 1891. In 1906 zweert ze haar joodse geloof af en wordt atheïst. Als student aan de Universiteit van Göttingen leert ze de filosoof-wiskundge Edmund Husserl kennen, de grondlegger van de fenomenologie. Als Husserl later naar de Universiteit van Freiburg gaat, vraagt hij Edith of ze meegaat als zijn assistent. In Freiburg promoveert ze tot doctor in de filosofie. Tijdens een vakantie bij vrienden in 1921 leest ze de autobiografie van St. Teresia van Avila. Ze is daar zo van onder de indruk dat ze katholiek wil worden. Op 1 januari 1922 ontvangt Edith het sacrament van het doopsel. Ze zegt haar universitaire baan bij Husserl op en wordt onderwijzeres op een katholieke meisjesschool in Spiers. In deze domstad vertaalt Edith De Veritate (Over de waarheid) van St. Thomas van Aquino en verdiept zich verder in de katholieke wijsbegeerte. In 1932 wordt ze lector aan het Instituut voor Pedagogie in Münster. Als een jaar later de nationaal-socialisten aan de macht komen, wordt de jodin Edith gedwongen ontslag te nemen. Op 14 oktober 1933 treedt Edith in bij de karmelietessen in het Karmelklooster te Keulen. Bij haar professie krijgt ze de kloosternaam Teresia Benedicta van het Kruis. Als slotzuster legt ze de laatste hand aan haar metafysisch werk Endliches und ewiges Sein, waarin ze tot een synthese van Thomas van Aquino en Husserl tracht te komen. In 1938 wordt ze door haar overste overgeplaatst naar het karmelietessenklooster te Echt in Nederlands Limburg, omdat de antisemitische terreur in Duitsland steeds grimmiger wordt. In Echt schrijft ze haar belangrijkste werk, Kreuzeswissenschaft: Studie über Johannes a Cruce. Op 26 juli 1942 geeft Adolf Hitler het bevel om alle niet-arische katholieken te arresteren. De Gestapo haalt Teresia en haar katholiek geworden zus Rosa uit het klooster. Ze zegt tegen Rosa: "Kom, wij gaan voor ons volk." Via Westerbork worden ze naar Auschwitz gedeporteerd. Enkele overlevenden getuigen dat zuster Teresia andere gevangenen met grote compassie bijstaat. Op 9 augustus 1942 sterft Edith samen met haar zuster Rosa in de gaskamer. Paus Johannes Paulus II verklaart Edith Stein op 1 mei 1987 zalig en op 11 oktober 1998 heilig.

Eerste lezing: Uit de profeet Hosea, 2, 16b. 17b. 21-22.
Dit zegt de Heer: Ik zorg dat uw moeder Israël naar de woestijn gaat en Ik spreek tot haar hart. Daar wordt zij weer gewillig, zoals in de dagen van haar jeugd toen zij optrok uit Egypte. Ik neem u als Mijn bruid, voor altijd, als Mijn bruid, in recht en gerechtigheid, in goedheid en erbarming, als Mijn bruid, in onverbrekelijke trouw: dan zult gij de Heer leren kennen.

Tussenzang: Ps. 45 (44), 11-12. 14-15. 16-17.
Antifoon:    Nu luister, dochter, wees aandachtig.

Nu luister, dochter, wees aandachtig,
vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
Uw schoonheid wekt de liefde van de koning,
breng hem uw hulde, want hij is uw heer.

Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid,
haar klederen van goud-doorweven stof.
In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning,
met haar gevolg van maagden komt zij naderbij.

Men haalt hen in met blijdschap en gejuich,
zij treden binnen in de koninklijke woning.
Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader,
zij zullen vorsten zijn in heel het land.

Alleluia: Mt. 5, 10.
Alleluia. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Alleluia.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs, 25, 1-13.
In die tijd hield Jezus Zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Het zal met het Rijk der hemelen zijn als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee maar geen olie; de verstandigen namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet! Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden: Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en u samen; gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor uzelf. Maar terwijl zij onderweg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en die klaarstonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe open! Maar hij antwoordde: Voorwaar ik zeg u: Ik ken u niet. Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.