Heb jij hart voor de mensen van de straat?

4 oktober 2022

Twee vacatures straatpastoraat Secretaris bestuur en een lid in de commissie fondswerving Iedereen doet ertoe, ieder mens is kind van God met een eigen verhaal. Vanuit die basis is het straatpastoraat actief om dak- en thuislozen in de regio Amersfoort nabij te zijn. De twee pastores willen de mens zien, zielzorg bieden en mensen (hernieuwd) verbinden met hun naasten. Het bestuur en de commissie fondswerving (allen vrijwilligers) rondom het straatpastoraat kunnen versterking gebruiken. Heeft u hart voor de medemens op straat, bent u kerkelijk betrokken in de regio Amersfoort en heeft u bestuurlijke of organisatorische kwaliteiten? Dan nodigen we u van harte uit om te solliciteren voor het bestuur of een andere rol in de ondersteuning van dit werk.

Van alle bestuursleden en leden van de fondsenwervingscommissie verwachten wij dat zij

  • kerkelijk betrokken zijn, en
  • hart hebben voor mensen in kwetsbare situaties, zoals de mensen van de straat. Van de secretaris verwachten wij kennis/ervaring op het gebied van:
  • het voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen;
  • het onderhouden van externe contacten, voornamelijk via e-mail;
  • het bijhouden van het archief, beheren rooster van aftreden, opstellen vergaderrooster;
  • opstellen van jaarverslagen en beleidsdocumenten e.d. Van het lid van de commissie fondsenwerving verwachten wij:
  • kennis van/ervaring met fondsenwerving;
  • schrijf- en communicatievaardigheden t.b.v. aanvragen bij fondsen
  • financieel inzicht. Omdat Amersfoort bij de opvang van dak- en thuislozen een functie heeft voor de regio zijn ook bestuursleden en leden van de fondsenwervingscommissie van buiten Amersfoort welkom. Het bestuur en de fondsenwervingscommissie vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Alle reacties kunnen naar: secretaris@straatpastor.nl. Voor telefonische inlichtingen: Irene Vriens, voorzitter bestuur straatpastoraat: 06-10625075

U kunt tot 10 november mailen naar: secretaris@straatpastor.nl De volledige vacature en meer informatie over het straatpastoraat vindt u op de site: www.straatpastor.nl

Meer nieuws

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester

"De ENE voltooit wat de ENE begonnen is" Petrus en […]

15 sep

Kidskerk 10 september 11.30uur Nicolaaskerk Eemnes

Als je iemand echt leert kennen…. Heb jij dat ook […]

7 sep

Waarschuwing: naam van pastor Nijland nu misbruikt in misleidende mailtjes

Helaas worden er wederom misleidende mailtjes rondgestuurd. Deze keer lijken […]

6 sep

Waarschuwing: Pastoor Skiba opnieuw gehackt

Helaas moeten we melden dat er wederom weer iemand is, […]

28 aug

Een nieuw leven voor Ruth

Kleuterkerk zondag 1 juli om 12.00 uur in de Carolus […]

28 jun

Slavernij is onverenigbaar met de menselijke waardigheid

Verklaring van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van de herdenking […]

19 jun

Studie- en ontmoetingsdag Sint Caecilia Aartsbisdom 2023

Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint […]

5 jun