Heb jij hart voor de mensen van de straat?

4 oktober 2022

Twee vacatures straatpastoraat Secretaris bestuur en een lid in de commissie fondswerving Iedereen doet ertoe, ieder mens is kind van God met een eigen verhaal. Vanuit die basis is het straatpastoraat actief om dak- en thuislozen in de regio Amersfoort nabij te zijn. De twee pastores willen de mens zien, zielzorg bieden en mensen (hernieuwd) verbinden met hun naasten. Het bestuur en de commissie fondswerving (allen vrijwilligers) rondom het straatpastoraat kunnen versterking gebruiken. Heeft u hart voor de medemens op straat, bent u kerkelijk betrokken in de regio Amersfoort en heeft u bestuurlijke of organisatorische kwaliteiten? Dan nodigen we u van harte uit om te solliciteren voor het bestuur of een andere rol in de ondersteuning van dit werk.

Van alle bestuursleden en leden van de fondsenwervingscommissie verwachten wij dat zij

  • kerkelijk betrokken zijn, en
  • hart hebben voor mensen in kwetsbare situaties, zoals de mensen van de straat. Van de secretaris verwachten wij kennis/ervaring op het gebied van:
  • het voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen;
  • het onderhouden van externe contacten, voornamelijk via e-mail;
  • het bijhouden van het archief, beheren rooster van aftreden, opstellen vergaderrooster;
  • opstellen van jaarverslagen en beleidsdocumenten e.d. Van het lid van de commissie fondsenwerving verwachten wij:
  • kennis van/ervaring met fondsenwerving;
  • schrijf- en communicatievaardigheden t.b.v. aanvragen bij fondsen
  • financieel inzicht. Omdat Amersfoort bij de opvang van dak- en thuislozen een functie heeft voor de regio zijn ook bestuursleden en leden van de fondsenwervingscommissie van buiten Amersfoort welkom. Het bestuur en de fondsenwervingscommissie vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Alle reacties kunnen naar: secretaris@straatpastor.nl. Voor telefonische inlichtingen: Irene Vriens, voorzitter bestuur straatpastoraat: 06-10625075

U kunt tot 10 november mailen naar: secretaris@straatpastor.nl De volledige vacature en meer informatie over het straatpastoraat vindt u op de site: www.straatpastor.nl

Meer nieuws

Eerste communie in de Petrus en Pauluskerk

Op Sacramentsdag, zondag 4 juni om 11.00 uur, zullen acht […]

26 mei

Caritas en diaconie in het hart van onze Kerk

  Brief van de Nederlandse bisschoppen ter bemoediging van allen  […]

26 mei

Als je geroepen wordt moet je gaan, pastor Gerard de Wit overleden.

Pastor Gerard de Wit is op maandag 15 mei overleden. […]

19 mei

Waarschuwing !

Helaas worden er opnieuw mailtjes namens pastoor J. Skiba verstuurd. […]

14 mei

Kleuterkerk op het kerkhof

Zondag 7 mei waren de kinderen van Kleuterkerk (Soesterberg) na […]

12 mei

Bedevaart Lourdes - groepsfoto!

Zie hier de groepsfoto van de parochies Martha en Maria […]

6 mei

Naar Lourdes met het Aartsbisdom (III)

De laatste dagen in Lourdes waren een mooie afronding: de […]

6 mei