Onze Lieve Vrouw Bilthoven

De geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand is de RK kerk voor Bilthoven, Den Dolder en Bosch en Duin (kortweg: OLV Bilthoven). Wij willen een open katholieke gemeenschap zijn van mensen, geïnspireerd door de H. Schrift en de christelijke traditie. Uitnodigend naar allen, om met elkaar, elk op eigen wijze, nu en in de toekomst invulling te geven aan ons christen-zijn. Deze doelstelling vraagt om een open houding t.a.v. elkaars opvattingen, met echte aandacht voor de individuele mens, laagdrempelig en uitnodigend, ruimte biedend voor actieve deelname.

De OLV Bilthoven hecht groot belang aan de oecumene: samen werken en samen vieren met protestantse geloofsgemeenschappen en het laten delen van personen die geen lid zijn van onze gemeenschap in wat als ‘eigen rijkdom’ wordt ervaren. Dit wordt overigens gekenmerkt door wederkerigheid.

Op onze website vind je meer informatie over onze geloofsgemeenschap.

Je bent hartelijk uitgenodigd om een van onze vieringen bij te wonen!

Adres
Gregoriuslaan 8
3723 KR Bilthoven

 

Activiteiten

Nieuwsbrieven

Samen OLV november 2021

Samen OLV september 2021

Samen OLV maart 2021

Samen OLV december 2020

Samen OLV oktober 2020

Samen OLV januari 2020

Samen OLV december 2019

Samen OLV oktober 2019

Samen OLV september 2019

Extra informatie

Beheer en pastoraat van Onze Lieve Vrouw Bilthoven

De locatieraad is verantwoordelijk voor alle praktische zaken betreffende geld, gebouw, personeel, vrijwilligers, kerkhof en activiteiten.

Contactgegevens locatieraad

De pastoraatgroep  is het centrale aanspreekpunt in en voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij onderhoudt het contact met parochianen, de werkgroepen en het pastorale team. Op deze wijze blijft de pastoraatgroep goed op de hoogte van wat er leeft binnen de gemeenschap en de parochie. De pastoraatgroep stemt in overleg met andere betrokkenen in de parochie de activiteiten in de plaatselijke geloofsgemeenschap op elkaar af.

Onze pastoraatgroep streeft ernaar een goed overzicht te houden over alles wat er leeft en speelt in onze geloofsgemeenschap. We staan open voor nieuwe ontwikkelingen, maar verliezen de eigenheid van onze geloofsgemeenschap daarbij niet uit het oog. Wij ondersteunen lokale initiatieven, spelen de actuele vragen door aan de betreffende personen of werkgroepen en zetten activiteiten in gang. Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via M&M, Samen OLV en de website.
Voor vragen of informatie kun je bij ons terecht via telefonisch of e-mailcontact, of op zondagochtend na de viering. Elke zondag is een lid van de pastoraatgroep aanwezig.
Ook voor vragen omtrent pastoraal bezoek kun je bij ons terecht.

Contactgegevens pastoraatgroep 

Algemene contactpersoon Nicole Buijtendijk, 06-45032862

Historie kerk

Onze parochie werd canoniek opgericht op 1 april 1923.
Aanvankelijk werden de diensten gehouden in een noodkerk aan de Haydnlaan 13.

Opdracht tot het ontwerp van het kerkgebouw en de pastorie werd verleend aan de architect Herman Kroes. Bouw en inrichting waren begin 1926 voltooid, waarna de kerk wijding op 11 mei 1926 werd verricht door de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. van de Wetering.

Uitgebreide informatie over de kerk lees je hier.

Contactgegevens OLV Bilthoven

De geloofsgemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand maakt deel uit de R.K. Parochie HH Martha en Maria en omvat Bilthoven (gedeeltelijk), Den Dolder en Bosch en Duin.

Praktische informatie
Adres: Gregoriuslaan 8, 3723 KR Bilthoven
e-mailadres: secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Kerkelijk Bureau
Dit is het centraal informatie- en aanspreekpunt voor alle parochiële activiteiten.
U kunt hier ook misintenties doorgeven (richtbedrag € 10).
Geopend ma. t/m vr. 10-12 uur.
Gregoriuslaan 8
3723 KR Bilthoven
telefoon: 06-45032862

Financiële administratie en kerkhofadministratie
mevr. Nicole Buijtendijk
Bereikbaar maandag- woensdag- en vrijdagochtend van 9.00– 12.30 uur
telefoon: 030-2740144
e-mail: secretariaatolvbilthoven@gmail.com

Uitvaarten en begrafenissen
uitsluitend via tel. nr. 06-23785707.

Pastorale zaken
Voor alle vragen en inlichtingen betreffende pastorale aangelegenheden kunt u contact opnemen met Nicole Buijtendijk
Telefoon: 06-45032862
email: secretariaatolvbilthoven@gmail.com