PCI

Wij zijn de Parochiële Caritas Instelling HH. Martha en Maria, een vrijwilligersorganisatie en zelfstandig onderdeel van de Rooms Katholieke Kerk. In formeel-juridische zin zijn wij een publieke kerkelijke rechtspersoon, verbonden aan de parochie H.H. Martha en Maria.
Wij hebben als doel de beoefening en bevordering van Caritas, liefdadigheid. Dit is concrete hulp en steun bieden aan mensen in materiële en/of geestelijke nood. Wij beheren het vermogen en zorgen voor het verwerven van middelen en voor de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de Caritas.
Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de bestaande parochiële werkgroepen. Wij voeren ons beleid in goede samenspraak met het bestuur van de parochie.

Missie

Onze missie is: Inzetten voor sociale rechtvaardigheid.
Vanuit Christelijke overtuiging geven wij gestalte geven aan de opdracht van de Katholieke Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Wij hebben een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die maximaal voor 2 periodes van 4 jaar door de bisschop worden benoemd.

Projectaanvragen

Caritas is gericht op directe armoedebestrijding, in het bijzonder hulp bij opvang van tijdelijke, individuele noden en het ondersteunen van diaconale zorg. Dit doen we door de inzet van vrijwilligers die aanvragen voor (financiële) hulp behandelen. Wij zijn tevens een fondsorganisatie die projecten en activiteiten in Baarn, Soest, Soesterberg, Bilthoven, De Bilt, Maartensdijk, Eemnes ondersteunt zoals ondersteuning voedselbank, locale acties met kerst en sinterklaaspakketten, schuldhulpmaatje of Ondersteuning van jongerenprojecten, wij werken vanuit de opdracht die aan Caritasinstellingen is gegeven namelijk: het vanuit Christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te geven aan concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.
Armoede manifesteert zich niet alleen in de vorm van materiële tekorten. Er is ook eenzaamheid en sociaal isolement. Armoede sluit uit. Armoede is soms kortdurend en kort geleden ontstaan door verlies van werk, relatie of een ingrijpende gebeurtenis. Wij kunnen, voor zover de overheid daarin niet voorziet, aanvullende kortdurende financiële hulp bieden. Daarnaast verwijzen we door naar professionele hulp of werken met hen samen.
De PCI beschikt over beperkte mogelijkheden om zelf initiatieven te nemen. Samenwerken is daarom essentieel, omdat het vinden van oplossingen en duurzame zorg begint bij mensen zelf, in de wijken, op scholen en ook in kerken.

Contact met ons?

Heb je vragen of ken je iemand die onze hulp kan gebruiken?
Wij zijn bereikbaar via het mailadres pci@marthamaria.nl

Wil je ons steunen?

Ons werk is waardevol! Je gift is van harte welkom!
NL21RABO0359900038 tnv Parochiele Caritasinstelling, Soest

Nieuwe bestuursleden

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, de tijdsinvestering is beperkt, het is dankbaar werk! Heb je belangstelling? Mail ons en wij nemen contact met je op!

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.