PCI: Oog en oor hebben voor elkaar en helpen waar nodig

Contact met ons?

De Parochiële Caritas Instelling van de parochie HH. Martha & Maria zet zich in voor mensen met kleine financiële en persoonlijke noden. Ook bieden we een luisterend oor en helpen bij het zoeken
naar oplossingen. Wij zijn bereikbaar via het mailadres
secretaris@caritasmarthamaria.nl
of ga naar
caritasmarthamaria.nl

Kies daar voor een persoonlijke hulpvraag of voor hulp voor een ander en vul de gevraagde informatie in. We gaan ermee aan de slag!

Wij bemiddelen en verwijzen door als het nodig is. Onze werkgroepen zijn actief in Soest, Soesterberg, Baarn, Bilthoven, De Bilt, Maartensdijk/Groenekan en Eemnes.

Missie

Onze missie is: Inzetten voor sociale rechtvaardigheid. Caritas is gericht op directe armoedebestrijding, in het bijzonder hulp bij opvang van tijdelijke, individuele noden en het ondersteunen van diaconale zorg. Armoede manifesteert zich niet alleen in de vorm van materiële tekorten maar kan ook leiden tot eenzaamheid en sociaal isolement.

Ondersteuning

Dit doen we door de inzet van vrijwilligers die aanvragen voor (financiële) hulp behandelen.
Wij zijn tevens een fondsorganisatie die projecten en activiteiten in Baarn, Soest, Soesterberg, Bilthoven, De Bilt, Maartensdijk, Eemnes ondersteunt zoals de voedselbank, locale acties met kerst en sinterklaaspakketten, schuldhulpmaatje of ondersteuning van jongerenprojecten.

Wij kunnen, voor zover de overheid daarin niet voorziet, aanvullende kortdurende financiële hulp bieden. Daarnaast verwijzen we door naar professionele hulp of werken met hen
samen.

De PCI beschikt over beperkte mogelijkheden om zelf initiatieven te nemen. Samenwerken is daarom essentieel, omdat het vinden van oplossingen en duurzame zorg begint bij mensen zelf, in de wijken, op scholen en ook in kerken.

Vermogen

Wij beheren het vermogen en zorgen voor het verwerven van middelen en voor de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de Caritas. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de bestaande parochiële werkgroepen. Wij voeren ons beleid in goede samenspraak met het bestuur van de parochie.

Wil je ons steunen?

Help ons het werk van de Caritas mogelijk te maken. U kunt uw gift overmaken op bankrekening:
IBAN NL21RABO 0359900038 t.n.v. PCI HH. Martha en Maria, Soest.
ANBI: BAARN | RSIN 824140850

Bestuur en vrijwilligers

Wij hebben een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die maximaal voor 2 periodes van 4 jaar door de bisschop worden benoemd. Wij zijn op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers van de locale
werkgroepen. Als je IT skills hebt en het wel ziet zitten om de hulpaanvragen vlot te behandelen die via
www.caritasmarthamaria.nl
binnen komen, neem dan contact op met ons via de mail. De tijdsinvestering is gering en het is dankbaar werk! Heb je belangstelling? Mail ons secretaris@caritasmarthamaria.nl of bel: 06-16051809 en wij nemen contact met je op!

Ruud van ’t Pad Bosch,
Secretaris PCI
HH.Martha en Maria Parochie.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.