Het Vormsel

Bij het vormsel ontvangen we de Geest van God, in gebed, handoplegging en zalving met chrisma, en worden dan als zijn leerlingen de wereld ingezonden om te getuigen in woord en daad van de aanwezigheid van Gods liefde.
In aanmerking voor het heilig vormsel komen kinderen en volwassenen, die gedoopt zijn en hun eerste communie gedaan hebben.

Betekenis van het Vormsel
Het woord Vormen komt uit het Latijn. Het betekent bevestigen. Als je je laat vormen, geef je aan dat je het goed vindt dat je ouders je hebben laten dopen en Eerste Communie hebben laten doen. Je ouders hebben ervoor gekozen om jou bij de Rooms Katholieke Kerk te laten horen. Nu kun jij deze keuze zelf maken.
Het Vormsel is dus eigenlijk een vervolg op het Doopsel. Bij het Doopsel word je gedoopt met water. Ook word je gezalfd met olie. Tijdens het Vormsel wordt je ook gezalfd. Dit gebeurt door de Bisschop of zijn plaatsvervanger. Daarom is het anders dan de zalving, die je kreeg, toen je gedoopt werd.
Bij het zalven wordt er gezegd dat je gezalfd wordt met de Heilige Geest. Nu zul je denken, wat is dat, de Heilige Geest?
Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht in mensen werkt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen, wat Jezus ons heeft voorgedaan; dat wij handelen in de geest van Jezus.

Voorbereiding op het vormsel
Centraal voor de parochie wordt een voorbereidingstraject aangeboden is Soest en Eemnes. Deze duurt ongeveer een halfjaar, waarin je met enige regelmaat samenkomt. Vaak zijn geloofsgesprekken en bezoeken binnen en buiten de kerk onderdeel van de voorbereiding. De Nicolaas gemeenschap in Baarn heeft een eigen voorbereidingstraject, meer informatie kun je vinden op de website van deze geloofsgemeenschap

De vormselviering
Het Vormsel bestaat uit een aantal handelingen. Allereerst spreken de vormelingen samen met alle aanwezigen de geloofsbelijdenis uit. Vervolgens legt de (hulp-)bisschop de vormeling de handen op en vraagt om de gave van de Heilige Geest. Dan wordt de vormeling gezalfd met chrisma-olie.
Als je iemand de hand op de schouder legt, zeg je dat hij of zij op jou kan rekenen. De handoplegging door de bisschop betekent dus dat je op God kunt rekenen. De zalving met olie is om je kracht te geven en om je te tekenen met de Geest van God.  De vormselviering is een gemeenschappelijke viering waarin de vormelingen van alle geloofsgemeenschappen gezamenlijk gevormd worden. Deze viering vindt meestal begin februari plaats.
Voor volwassenen die gevormd willen worden geldt een ander traject.

Aanmeldformulier Eerste Communie/Vormsel

Met dit formulier kun je je kind opgeven voor de voorbereiding op de Eerste Communie of het Vormsel. Velden met een * zijn verplicht

  • DD slash MM slash JJJJ
  • DD slash MM slash JJJJ
  • Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en de Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.