Een kerkelijke uitvaart

Zoals God en de gemeenschap deel uitmaken van het leven van deze mens, zo nemen we ook als gelovige medemensen afscheid en geven aan God terug, wie we van Hem ontvangen hebben.
Bij een kerkelijke uitvaart bevelen nabestaanden en de kerkgemeenschap de overledene aan aan Gods barmhartigheid en liefde. Dit gebeurt in de viering van de Eucharistie of een gebedsviering. We nemen liturgisch afscheid en doen de overledene uitgeleide.

De pastores zijn graag bereid om ernstig zieken en mensen in hun laatste levensfase te begeleiden. Je kunt met een van hen contact opnemen. Na overlijden neemt de uitvaartverzorger meestal contact op met het Parochiesecretariaat (035- 6011320) of met één van de pastores, altijd bereikbaar via de noodtelefoon (035-6035518). Voor de geloofsgemeenschappen OLV Bilthoven en St. Maarten Maartensdijk geldt een ander noodtelefoonnummer.
OLV Bilthoven: 06-23785707
St. Maarten Maartensdijk: 06-83076407

Graag ook het aanvraagformulier hiervoor invullen. De pastor of vrijwilliger, die de uitvaart zal leiden, neemt dan contact op met de familie om de viering voor te bereiden. Indien de familie het wenst kan op de avond voor de uitvaart een avondwake worden gehouden waarin parochianen voorgaan. In overleg met familie worden de nodige afspraken gemaakt en wordt het afscheid voorbereid.

Aanmeldformulier Uitvaart

Met dit formulier kun je een uitvaart doorgeven. Velden met een * zijn verplicht
  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Eucharistie: eerste dinsdag van de maand 10.00 uur

Gebedsviering: overige dinsdagen van de maand 10.00 uur

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Willibrord Soest, Petrus en Pauluskerk

Woensdag 9.00 uur, Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

 

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.