Parochiebestuur

Het parochiebestuur van de HH. Martha en Mariaparochie bestaat uit:

Pastoor Joachim Skiba, voorzitter
E-mail: voorzitter@marthamaria.nl
Lees meer…

 

 

Margriet Nota-van Kampen, vicevoorzitter

tel.no: 06-13199766
E-mail: vicevoorzitter@marthamaria.nl

 

 

Ellen Schoorl-van de Wateringen, secretaris

tel.no: 06-17598798
E-mail: secretaris@marthamaria.nl

 

 

Ton Spijker, penningmeester

tel.no: 035-6022210
E-mail: penningmeester@marthamaria.nl

 

 

Gusta Willems, communicatie

tel.no: 06-29053554
E-mail: communicatie@marthamaria.nl

 

 

Gerard Adolfse, gebouwenbeheer en onderhoud

tel.no: 06-50232052
E-mail: onderhoud@marthamaria.nl

 

 

Raymond ter Bogt, beleid

tel.no: 06-24760373
E-mail: beleid@marthamaria.nl

 

 

Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor:

  • het formuleren van het beleidsplan van de parochie, waaronder middelenbeleid (personeel, gebouwen, financiën)
  • het vaststellen en faciliteren van het pastoraal beleid (door pastoraal team geformuleerd)
  • het opstellen van de begroting (door bisschop goedgekeurd) en het toekennen van budgetten aan geloofsgemeenschappen
  • het benoemen van leden van de locatieraden en pastoraatgroepen

De pastoor is voorzitter, de leden zijn vrijwilliger en dienen de gehele parochie (niet alleen de eigen geloofsgemeenschap). Zij worden door het aartsbisdom benoemd op voordracht van het bestuur.

Vieringen door de week

Alle vieringen door de week zijn geschrapt in verband met de maatregelen rond het Coronavirus

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.