Het doopsel

De doop is het zichtbare teken waardoor een mensenkind wordt opgenomen in het Volk Gods, de Kerk van Christus. Het water zegt iets van nieuw leven, een nieuwe geboorte. Dankzij Christus gaan wij niet ten onder maar kunnen wij ons hoofd boven water houden, wat het leven ook brengt.

De geboorte
Als een kindje geboren wordt stellen wij het op prijs als de ouders een geboortekaartje naar het parochiesecretariaat sturen. Zo stelt u de parochie in de gelegenheid u geluk te wensen. Na korte of iets langere tijd kunt u met de pastor een afspraak maken voor de toediening van het Doopsel, die voorafgegaan wordt door enkele doopgesprekken.

Het doopgesprek

Het is goed om met elkaar te praten over welke betekenis het doopsel voor de ouders heeft en wat de kerk daarover zegt. Tijdens het doopgesprek ontvangen de ouders materiaal waaruit de doopliturgie kan worden samen gesteld voor de doopviering. De ervaring leert dat de ouders zelf een boekje maken.
Voor het Doopsel van volwassenen geldt een uitgebreidere voorbereidingstijd.

De doopviering
De doopviering duurt ongeveer een half uur. Het belangrijkste symbool bij het doopsel is het water, waarmee de dopeling wordt besprenkeld. Bij de zalving maakt de voorganger een kruisteken op het voorhoofd van de dopeling. Dit teken verbindt ons met elkaar. Ook steken we een doopkaars aan met het vuur dat brandt op de Paaskaars; het symbool van Christus die als een licht in onze wereld iedereen wil verlichten. Met deze doopkaars geven de ouders aan dat zij licht willen zijn voor hun kind en het licht van hun geloof aan hun kind willen doorgeven. Na afloop krijgt de dopeling de doopkaars mee als herinnering.

Peter en Meter
In de Vroege Kerk stonden de Peter en Meter er garant voor dat de volwassen dopeling een leven zou leiden zoals de kerk dat voorschreef. Ook namen zij de catechese op zich. Tegenwoordig hebben de peetouders een aanvullende functie bij de (geloofs)opvoeding. Om peter of meter te kunnen zijn moet iemand minimaal 16 jaar zijn. Een van beide peetouders dient katholiek gedoopt te zijn.

Aanmeldformulier Doop

Met dit formulier kun je je kind aanmelden voor het H. Doopsel. Velden met een * zijn verplicht
  • DD dash MM dash JJJJ
  • Indien meerdere adressen, vul het adres in waar het kind staat ingeschreven
  • Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en de Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Als we gedoopt worden, komen er twee heel bijzondere relaties tot stand. Ten eerste zeggen wij (of onze ouders namens ons) ‘ja’ op de uitnodiging van God om ook van onze kant de relatie met Hem te bevestigen. Als onze Schepper heeft God ons in en door zijn liefde ‘in de wereld gewild’ en door de liefde tussen man en vrouw werd ons bestaan biologisch een feit. Wij hoeven ons bestaan niet te rechtvaardigen. Het feit dát wij bestaan is alle reden, die nodig is, en het is goed. God is dus vanaf het begin bij ons en in de doop maken we die relatie wederkerig. Ten tweede worden wij dan in de christelijke geloofsgemeenschap en in de Rooms-katholieke kerk opgenomen. Ook dit is een wederkerige relatie: wij treden toe en zij nemen ons aan. Deze relaties bestaan op een fundamenteel niveau van ons leven. Eenmaal aangegaan zijn ze levenslang, ofschoon natuurlijk niet onveranderlijk, zoals alle menselijke relaties. Daarom kunnen en hoeven we ook maar een keer in ons leven gedoopt te worden.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.