Een periodieke gift doen

De Nederlandse overheid maakt het mogelijk om periodieke giften in geld te doen aan instellingen met een zogenaamde ANBI-status. Deze giften mogen voor 100 procent worden afgetrokken van het inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting. Er gelden geen drempel en geen maximum. De overeenkomst moet minimaal 5 jaar betreffen. De Martha en Mariaparochie heeft zo’n ANBI-status (= Algemeen Nut Beogende Instelling) onder de koepel van de Nederlandse Rooms-katholieke Kerkprovincie.

Als je het werk van de lokale geloofsgemeenschap wil (blijven) steunen en dat (ook) wil doen door een periodieke gift, dan hoef je slechts een overeenkomst uit te printen, in te vullen, te ondertekenen en deze vervolgens door onze parochie (via het lokale secretariaat) te laten ondertekenen. Het formulier met de overeenkomst is hier te downloaden.

De gift komt ten goede aan de parochie of de lokale geloofsgemeenschap die in het formulier is aangegeven. De geloofsgemeenschap draagt zorg voor o.a. de liturgie, muziek, salarissen, verwarming, onderhoud van de kerk, drukwerk, diaconie, cursussen en vele andere zaken. Zij wil dit voor en met je blijven doen en is daarvoor volledig afhankelijk van de bijdragen via collectes en giften.
We zijn dankbaar voor alles dat je gedaan en gegeven hebt en we hopen dat je dit dienstwerk ook in de toekomst blijft steunen.

Legaat/nalatenschap
Behalve door het doen van schenkingen/giften kun je onze HH. Martha en Maria Parochie of éen van de geloofsgemeenschappen, ook financieel steunen door haar te begunstigen in het testament. Dit kan in de vorm van een legaat (= vast bedrag) of een deel/percentage van de erfenis.

Als kerkelijke instelling zijn wij vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Hierover kan de notaris advies geven.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.