Je uitschrijven als parochiaan

Misschien ga je verhuizen of heb je niet gevonden wat je zocht binnen onze parochie. Als je je wilt inschrijven in een andere parochie of geloofsgemeenschap dan geef je dit aan bij de parochie van jouw keuze. Zij nemen dan contact op met ons voor de overdracht van gegevens.

Geen contact met de parochie

Het is ook mogelijk dat je aangeeft geen contact te willen hebben met de parochie. Dit is niet hetzelfde als de kerk verlaten. Je blijft gewoon lid van de rooms katholieke kerk met alle rechten, verwachtingen en verplichtingen die daarmee samenhangen. In die gevallen blijf je ingeschreven in de registratie (SILA) met de opmerking ‘geen interesse’. Je kan dit aangeven door een mail te sturen aan ons parochiesecretariaat. Op het moment dat je weer wel prijs stelt op contact, kan dit eenvoudig gemeld worden en wordt de registratie hersteld.

De kerk verlaten

Het doopsel kan niet geannuleerd worden en een inschrijving in het doopboek kan niet ongedaan gemaakt worden. Je kan je wel uit de registratie van de kerk laten schrijven of de kerk verlaten.
Als je de kerk wil verlaten vragen we je een schriftelijk verzoek daartoe te richten aan de pastoor van de parochie via het parochiesecretariaat. Vanuit de pastoor wordt schriftelijk gereageerd op het verzoek en de pastoor nodigt je uit voor een pastoraal gesprek. Wil je toch worden uitgeschreven dan wordt de kerkverlating verwerkt in de parochiële ledenadministratie én door aantekening in het doopboek van de parochie waar je gedoopt bent. Wanneer je formeel de kerk hebt verlaten heb je geen rechten of verplichtingen meer in de rooms katholieke kerk.
Het is mogelijk om, na kerkverlating, opnieuw toe te treden. Hiervoor is een formeel schrijven gericht aan de parochie nodig. Ook gaan we dan graag met je in gesprek om de achtergronden van de persoonlijke ontwikkelingen die je doormaakt te bespreken.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.