Vertrouwenspersonen

Onze vertrouwenspersonen zijn:

Adriaan van Es
telefoonnummer: 06-51329490

Loes Wiggerts
telefoonnummer: 035-5313501 of 06-40415684
email: lojowibri46@hotmail.com

Onze kerk wil een veilige en vertrouwde plek zijn voor iedereen. Maar we weten allemaal dat dit helaas niet altijd het geval is of was. Vrijwilligers, bestuurders en pastoraal werkenden kunnen misbruik maken van hun positie. Er wordt veel aan gedaan om dit te voorkomen; strikte gedragsregels, verplichte Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s) voor wie met parochianen werkt. Soms blijkt dit helaas niet genoeg. Voor slachtoffers kan het moeilijk zijn om hier aandacht voor te vragen. Daarom zijn in veel parochies ‘vertrouwenspersonen’ aangesteld. Dit zijn mannen en vrouwen die volledig onafhankelijk en vertrouwelijk kunnen helpen als er sprake van misbruik is, is geweest of als dit dreigt. Een vertrouwenspersoon luistert en kan een slachtoffer helpen om de juiste hulp te krijgen, juridisch en emotioneel.

Onze parochie HH. Martha en Maria heeft samen met haar zusterparochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort twee vertrouwenspersonen aangesteld: Loes Wiggerts en Adriaan van Es. Zij zijn dagelijks bereikbaar voor wie vragen heeft of grensoverschrijdend gedrag binnen de parochie heeft ervaren of dreigt te ervaren. Zoals gezegd werken zij volledig vertrouwelijk en onafhankelijk van de parochie, het pastorale team of het bisdom.

Meer over hoe wij nastreven een veilige kerk te zijn lees je in de Gedragscode_Pastoraat_2018, uitgegeven door de kerkprovincie. Wij onderschrijven deze van harte! Al onze pastoraal werkenden en vrijwilligers leven dit na!

Omdat dit document best veel leeswerk vergt hebben we een Samenvatting gedragscode pastoraat gemaakt.

Naast hoe als pastoraal werkende en vrijwilliger om te gaan met parochianen volgen wij het preventiebeleid van de kerkprovincie. Meer informatie hierover vind je op de site van rkkerk

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.