De ziekenzalving (bedienen)

Als een mens geconfronteerd wordt met de kwetsbaarheid van het bestaan, door ouderdom, ziekte of door welke oorzaak ook, dan kan de behoefte aan Gods nabijheid en krachtige steun zich sterk doen voelen. Sinds de vroegste tijden kent de kerk dan ook het sacrament van de ziekenzalving. Op verzoek van de zieke zelf, of van mensen om haar/hem heen, kan de priester dan de ziekenzalving toedienen. Het bestaat uit gebed, handoplegging (God houdt Zijn beschermende hand boven ons hoofd) en zalving met olie (God sterkt ons).

De priester bidt: "Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van de Heilige Geest". Hierdoor worden zonden vergeven en de kracht van de Heilige Geest meegedeeld. Dat is een intens gebeuren, troostrijk voor de ontvanger en voor allen die daarbij aanwezig zijn. Als iemand zwaar ziek is, of door ouderdom verzwakt is, of voor een ernstige operatie staat, kan hij de ziekenzalving ontvangen. De ziekenzalving kan eventueel meerdere keren worden toegediend. Als de zieke niet meer beter zal mogen worden en de ziekte uitloopt op het sterven, dan is in de ogen van de gelovige de dood niet het einde, geen afgang, maar een overgang naar nieuw leven.

Wie thuis of in het ziekenhuis afzonderlijk dit sacrament wil ontvangen kan contact opnemen met het parochiesecretariaat (035-60 113 20).

Viering met ziekenzalving

Ieder jaar worden er in enkele kerken, onder andere in de Nicolaas Baarn en in Bilthoven, rond Pasen een gemeenschappelijke viering voor ouderen en zieken aangeboden. Tijdens deze viering wordt aan allen, die er om gevraagd hebben, gemeenschappelijk de ziekenzalving toegediend. Let voor data op de berichtgeving in het vieringenrooster.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.