Kerstpakkettenactie 2023 Soest

25 oktober 2023

Kerstpakkettenactie 2023

Namens, inmiddels acht samenwerkende kerkgenootschappen uit Soest en Soesterberg willen we ook dit jaar een kerstpakket bezorgen bij plaatsgenoten die het financieel moeilijk hebben.

Wij willen hen op deze manier laten weten dat er ook aan hen gedacht wordt. We vragen daarbij om uw medewerking in de vorm van een aanmelding én/of financiële ondersteuning.

Onze werkwijze
Wij ontvangen van kerkgangers maar ook van maatschappelijke organisaties (zoals sociale dienst, vluchtelingenwerk, maatschappelijk werk en voedselbank) adressen van mensen die voor een kerstpakket in aanmerking komen. Wij gaan ervoor zorgen dat zij in de week vóór kerstmis een pakket bezorgd krijgen.
We kunnen, mede dankzij sponsoren, redelijk goedkoop inkopen en het inpakken gebeurt met hulp van jongeren uit de Evangeliegemeente. Zo’n zeventig vrijwilligers uit de diverse kerken zorgen voor de bezorging.

Vanaf eind november zamelen we geld in om deze actie te kunnen bekostigen. U kunt ons financieel wilt ondersteunen door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL90RABO 030 47 25 390 t.n.v het college van diakenen o.v.v. Kerstpakket 2023. Deze gift is fiscaal aftrekbaar. Dit jaar verwachten we ongeveer 300 pakketten af te leveren.

Wilt u zélf iemand aanmelden?
U kunt iemand aanmelden via het aanmeldingsformulier dat u in de kerk vindt of via het aanmeldingsformulier op de website .
U kunt dit aanmeldingsformulier per mail opsturen tot uiterlijk zondag 10 december. Let wel: het gaat alléén om mensen die het financieel krap hebben.

Wij danken u voor uw medewerking want we kunnen er heel wat mensen mee blij maken.

Namens de werkgroep kerstpakkettenactie:

Hans van Hees    Aanmeldformulier Kerstpakkettenactie 2023

Meer nieuws

Carolusschool viert Allerzielen

Je zou het misschien niet verwachten op Allerzielen, maar juist […]

20 nov

Kidskerk Soesterberg zamelt in voor speelgoedbank

Op 19 november, een dag na de regenachtige intocht van […]

20 nov

Nationale bedevaart Rome 2025

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en […]

13 nov

Zingende jeugd is slimmer!

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint […]

11 nov

Brief van de bisschoppen i.v.m. de komende verkiezingen

Met de titel Iedereen moet mee kunnen doen ‘Menselijke waardigheid […]

11 nov

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester: foto terugblik

Op zondag 17 september vond in de Petrus en Pauluskerk […]

28 okt

Begraafplaats Annahof voorbereid op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. staan we stil bij familie, […]

28 okt