Bedevaart Lourdes - groepsfoto!

6 mei 2023

Zie hier de groepsfoto van de parochies Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort in Lourdes, met Mgr. Woorts (hulpbisschop van het Aartsbisdom) en uiteraard  Pastoor Skiba en diaken Nieuwenhuis. De blauwe sjaals waren het herkenningsteken gedurende deze bedevaart.

(De foto is voor parochies beschikbaar gesteld door fotograaf Durand)

Meer nieuws

Carolusschool viert Allerzielen

Je zou het misschien niet verwachten op Allerzielen, maar juist […]

20 nov

Kidskerk Soesterberg zamelt in voor speelgoedbank

Op 19 november, een dag na de regenachtige intocht van […]

20 nov

Nationale bedevaart Rome 2025

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en […]

13 nov

Zingende jeugd is slimmer!

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint […]

11 nov

Brief van de bisschoppen i.v.m. de komende verkiezingen

Met de titel Iedereen moet mee kunnen doen ‘Menselijke waardigheid […]

11 nov

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester: foto terugblik

Op zondag 17 september vond in de Petrus en Pauluskerk […]

28 okt

Begraafplaats Annahof voorbereid op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. staan we stil bij familie, […]

28 okt