Digitale Kapel

Hier kun je digitaal een kaarsje opsteken. De kaarsen branden 18 dagen. Een kaarsje branden is gratis. Wil je toch een gift doen? Dat kan op deze pagina.

er branden 6 kaarsen

Een kaarsje voor mijn lieve zus Ineke die in Zideris de Bilt voor en al vele weken in quarantaine zit. Laten we bidden voor haar en haar medebewoners. Ria

Ineke en Ria

Voor alle jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking
De lock down regels zijn voor hun moeilijk te begrijpen en/of vol te houden

Reisgenoot

Wilt U haar kracht en vertrouwen schenken zodat ze haar toetsen en tentamens met goed resultaat haalt voor haar BSA.

Voor mijn dochter

Voor alle zorgmedewerker van het verpleegtehuis, die Thea omringen in haar laatste levensfase

Reisgenoot

Voor Thea

Reisgenoot

Lieve moeder bid voor ons alemaal

Emilio