organisatie en contactgegevens

 

Locatieraad
De Locatieraad organiseert, in goede afstemming met het bestuur van de Parochie Martha&Maria, alles met betrekking tot de praktische
gang van zaken en het te voeren beleid in de Maria Koninginkerk.
Samenstelling
Voorzitter: Gerard van der Heide; T: 06 12808501; E: gvdheide@xs4all.nl
Secretaris: Sjef van Dijk T: 06 45008086; E sjef.van.dijk@hotmail.com
Budgethouder: Lucie Voerman  T: 06 27147296; E: lcmjansen51@kpnmail.nl. Tevens contactpersoon aannemers en onderhoud tuin
Beheer: vacature, tijdelijk waarnemend zijn Sjef van Dijk voor onderhoud antennes in de toren en Lucie Voerman overige zaken.
Diaconie/caritas: vacature. Contactpersoon voor dit beleidsterrein is Gerry Olthoff.

Pastoraatgroep
In onze gemeenschap is bij de start van de MMparochie een pastoraatgroep ingesteld, maar deze heeft niet echt gefunctioneerd. De taken zijn geïntegreerd in de taken en werkzaamheden van de locatieraad en de openbare parochievergadering. Zie hierna.

Maria Koningin Raad (MKR) / Parochievergadering
De betrokkenheid van de leden van de Maria Koningin wordt gestimuleerd door middel van openbare bijeenkomsten voor de hele gemeenschap. In het verleden was dat de Maria Koningin Raad en bestond uit enkele leden van de locatieraad en vertegenwoordigers van de gemeenschap. Thans komt vindt er enkele keren per jaar een openbare parochievergadering plaats om te praten over actuele thema's of onderwerpen die van belang zijn voor het reilen en zeilen van de MK-gemeenschap. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de foyer, aansluitend op de zondagsviering.

Diaconie / caritas
Onder diaconie verstaan we: zorg en aandacht hebben, dienstbaar zijn voor de ander (heel maken wat gebroken is). De gemeenschap moet zich verbonden voelen met de medemens en meewerken aan het oplossen van problemen d.w.z. de naaste worden van de medemens, die je nodig heeft. Niet alleen nood lenigen, maar ook werken aan de oorzaken en achtergronden van deze nood. Er is een werkgroep diaconie/caritas die acties verzorgt. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse actie voor scholen.
Ook is er permanente inzameling voor de voedselbank in kratten bij de ingang van de kerk. Tevens wordt er geitenkaas verkocht, gemaakt op de boerderij van een van onze leden. De meeropbrengst is bestemd voor de voedselbank.
Contactpersoon: Gerry Olthoff, tel: 035 5422763, E: dolthoff@casema.nl

Amnesty International
Onze geloofsgemeenschap wil ook aandacht besteden aan de onrecht in de wereld en doet elke maand een beroep op de aanwezigen tijdens de viering om een brief te schrijven voor vrijlating van mensen die strijden tegen onrecht in hun land en/of zonder proces gevangen genomen zijn.
Contactpersonen: Marga van Merriënboer tel: 035-5420432, Jolien Paulussen tel: 035-5415824

Gastvrouwen
De ongeveer 10 gastvrouwen /-mannen zorgen bij toerbeurt voor de koffie na de viering.
Contactpersoon: Ank van Maarseveen, tel: 035-5423946, E: avanmaarseveen@hotmail.com

Schoonmaak kerk en andere ruimtes
Elke tweede woensdag van de maand worden de kerk en andere ruimtes schoongemaakt door verschillende betrokken parochianen op de tweede woensdagochtend. Coördinator is Joke de Jong, tel. 035 5411466, E: kejo@casema.nl

 

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.