Contact Maria Koningin

Secretariaat
Het secretariaat dient als aanspreekpunt en als ontmoetingsplaats, ook voor informatie omtrent doop- huwelijk- en uitvaartdiensten.
adres:
Maatkampweg 18,
3742 XM Baarn tel: 035-54 13 470 e-mail: mkp@hetnet.nl
Openingstijden: iedere woensdag van 09.30 – 11.30 uur. Zij-ingang van de kerk aan de Bremstraat.
Ook buiten de openingstijden is het secretariaat te bereiken onder bovenstaand telefoonnummer.
Spreek dan een boodschap in op het antwoordapparaat, onder vermelding van je naam en telefoonnummer.
Contactpersoon: Honneke van de Sande tel: 035-54 12 084

Ledenadministratie
De ledenadministratie zorgt voor adressering van diverse mailings alsook voor de verwerking van adreswijziging enz.
Contactpersoon: Tilly Jongmans tel: 035-53 82 422

Is er een Noodsituatie ?

Verkeer je in een noodsituatie b.v. door ziekte of sterfgeval, neem dan contact
op met tel.: 035-60 35 518.

Pastorale Bezoekgroep
In onze geloofsgemeenschap proberen we er te zijn voor elkaar. Twee mensen van onze parochie, Anneke van Kuik en Riet van Wanrooij, bieden aan parochianen een luisterend oor. Zij zijn toegerust en hebben de cursus pastorale bezoeken gevolgd. Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek om jouw kleine of grotere zorgen met iemand te delen, kun je een van hen benaderen. Voor alle duidelijkheid; zij nemen zeker niet de taak over van de pastoraal werker of de priester.  Zij zijn er voor je als medeparochiaan, wanneer je door welke omstandigheid dan ook behoefte hebt aan een gesprek of een praatje.
Behalve afwachten tot parochianen contact zoeken, proberen zij te reageren op signalen uit de parochie, van pastores of van de wijkcontactpersonen.
Anneke van Kuik, tel.: 035-54 17 476, hvkuik@casema.nl

Riet van Wanrooij, tel.: 035-54 17 556, rietvanwanrooij@gmail.nl

Wijkcontact
Via wijkcontactpersonen proberen we aandacht te schenken aan het wel en wee van de parochianen.
De wijkcontactpersonen begroeten nieuwe inwoners van hun wijk en brengen tevens iedere maand de ‘Nieuwsbrief’ -Maria Boodschap- rond.
Contactpersoon: Jolien Paulussen

Vervoer nodig om naar de kerk te gaan? Bel naar:
Wim Jongmans, tel: 035 – 53 82 422 (komende uit Eemnes)
Lucie Voerman-Jansen, tel: 035 – 54 22 667, Doormanlaan 109
Gerda Vesters , tel: 035 – 54 12 177, Eemborg 12
Riet v. Wanrooij, tel: 035 – 54 17 556, Vlinthof 2
Willemien Witte, tel: 035 – 54 12 800, Eemnesserweg 46a

Begraafplaatsen:
De R.K. Begraafplaats bevindt zich achter de kerk van de H. Nicolaas aan de Kerkstraat te Baarn.

Contactpersoon:
P.J.F.van der Kruijf, Torenlaan 23a, 3742 CR Baarn
email: kerkhof@nicolaasnet.nl

De Nieuwe Algemene Begraafplaats is gelegen aan de Wijkamplaan 71, 3742 WP Baarn

De administratie: afdeling Burgerzaken tel.: 035-5481611
De opzichter van de begraafplaats:
tel: 035-5412814 email: begraafplaats@baarn.nl

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Eucharistie: eerste dinsdag van de maand 10.00 uur

Gebedsviering: overige dinsdagen van de maand 10.00 uur

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Willibrord Soest, Petrus en Pauluskerk

Woensdag 9.00 uur, Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

 

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.