Contact Maria Koningin

Secretariaat
Het secretariaat dient als aanspreekpunt en als ontmoetingsplaats, ook voor informatie omtrent doop- huwelijk- en uitvaartdiensten.
adres: Maatkampweg 18, 3742 XM Baarn tel: 035-54 13 470 e-mail: mkp@hetnet.nl
Het secretariaat is alleen telefonisch bereikbaar via contactpersoon Lucie Voerman 06 27147296; (mail: lcmjansen@kpnmail.nl)
Bij geen gehoor wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. (vergeet niet uw naam en telefoonnummer op te geven)

Ledenadministratie
De ledenadministratie zorgt voor adressering van diverse mailing alsook voor de verwerking van adreswijziging enz.
Contactpersoon: Tilly Jongmans tel: 035-53 82 422

Melding van overlijden.

Melding van overlijden kan telefonisch bij Lucie Voerman 06 27147296 en indien niet bereikbaar bij Jolien Paulussen 06 20390130  of bij het secretariaat van de Martha Mariaparochie (zie noodsituatie.

Is er een Noodsituatie ?

Verkeer je in een noodsituatie b.v. door ziekte of sterfgeval, neem dan contact met het secretariaat van de Martha Maria parochie: tel. 035-60 35 518.

Pastorale Bezoekgroep
In onze geloofsgemeenschap proberen we er te zijn voor elkaar. Twee mensen van onze parochie, Anneke van Kuik en Riet van Wanrooij, bieden aan parochianen een luisterend oor. Zij zijn toegerust en hebben de cursus pastorale bezoeken gevolgd. Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek om jouw kleine of grotere zorgen met iemand te delen, kun je een van hen benaderen. Voor alle duidelijkheid; zij nemen zeker niet de taak over van de pastoraal werker of de priester.  Zij zijn er voor je als medeparochiaan, wanneer je door welke omstandigheid dan ook behoefte hebt aan een gesprek of een praatje.
Behalve afwachten tot parochianen contact zoeken, proberen zij te reageren op signalen uit de parochie, van pastores of van de wijkcontactpersonen.
Anneke van Kuik, tel.: 035-54 17 476, hvkuik@casema.nl / Riet van Wanrooij, tel.: 035-54 17 556, rietvanwanrooij@gmail.nl

Wijkcontact
Via wijkcontactpersonen proberen we aandacht te schenken aan het wel en wee van de parochianen.
De wijkcontactpersonen begroeten nieuwe inwoners van hun wijk en brengen tevens het parochieblad van Martha Maria  1 keer per 2 maanden rond.
Contactpersoon: Jolien Paulussen 035 5415824.

Vervoer nodig om naar de kerk te gaan? Bel naar:
Wim Jongmans, tel: 035 - 53 82 422 (komende uit Eemnes)
Lucie Voerman-Jansen, tel: 06-27147296, Doormanlaan 109
Gerda Vesters , tel: 035 – 54 12 177, Eemborg 12
Riet v. Wanrooij, tel: 035 – 54 17 556, Vlinthof 2
Willemien Witte, tel: 035 – 54 12 800, Eemnesserweg 46a

Begraafplaatsen:
De Maria Koninginkerk heeft geen eigen begraafplaats. De R.K. Begraafplaats bevindt zich achter de kerk van de H. Nicolaas aan de Kerkstraat te Baarn.

Contactpersoon:
P.J.F.van der Kruijf, Torenlaan 23a, 3742 CR Baarn
email: kerkhof@nicolaasnet.nl

De Nieuwe Algemene Begraafplaats is gelegen aan de Wijkamplaan 71, 3742 WP Baarn

De administratie: afdeling Burgerzaken tel.: 035-5481611
De opzichter van de begraafplaats:
tel: 035-5412814 email: begraafplaats@baarn.nl

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.