Contact Maria Koningin

Secretariaat
Het secretariaat dient als aanspreekpunt en als ontmoetingsplaats, ook voor informatie omtrent doop- huwelijk- en uitvaartdiensten.
adres: Maatkampweg 18, 3742 XM Baarn tel: 035-54 13 470 e-mail: mkp@hetnet.nl
Het secretariaat is ook telefonisch bereikbaar via contactpersoon Sjef van Dijk; 06 45008086 en mail: sjef.van.dijk@hotmail.com; op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur is hij aanwezig op het secretariaat; ingang Bremstraat.

Melding van overlijden.

Melding van overlijden kan telefonisch bij Lucie Voerman 06 27147296 en indien niet bereikbaar bij Jolien Paulussen 06 20390130  of bij het secretariaat van de Martha Mariaparochie (zie noodsituatie.

Is er een Noodsituatie ?

Verkeer je in een noodsituatie b.v. door ziekte of sterfgeval, neem dan contact met het secretariaat van de Martha Maria parochie: tel. 035-60 35 518.

Pastorale Bezoeken en wijkcontact
In onze geloofsgemeenschap proberen we er te zijn voor elkaar. Verschillende mensen van gemeenschap bieden aan parochianen een luisterend oor. Wanneer u behoefte hebt aan een gesprek om uw kleine of grotere zorgen met iemand te delen, kun je een van hen benaderen. Voor alle duidelijkheid; zij nemen zeker niet de taak over van de pastoraal werker of de priester. Zij zijn er  als medeparochiaan, wanneer er door welke omstandigheid dan ook behoefte is aan een gesprek of een praatje.
Behalve afwachten tot parochianen contact zoeken, proberen zij te reageren op signalen uit de gemeenschap, van pastores of van de wijkcontactpersonen.
Anneke van Kuik, tel.: 035-54 17 476, hvkuik@casema.nl / Riet van Wanrooij, tel.: 035-54 17 556, rietvanwanrooij@gmail.nl
Via wijkcontactpersonen proberen we aandacht te schenken aan het wel en wee van de parochianen.
De wijkcontactpersonen begroeten nieuwe inwoners van hun wijk en brengen tevens het parochieblad van Martha Maria  1 keer per 2 maanden rond en jaarlijks de enveloppen voor de actie Kerkbalans. Contactpersoon: Jolien Paulussen 035 5415824. Peter Bot zorgt voor de verzending van kerkbladen per post en bezorging bij de wijkcontactpersonen.

Ledenadministratie
De ledenadministratie zorgt voor adressering van diverse mailing alsook voor de verwerking van adreswijziging; in- of uitschrijven uit register van centrale administratie (DocBase). enz.
Contactpersoon: Tilly Jongmans tel: 035-53 82 422 / w.jongmans@planet.nl

Vervoer nodig om naar de kerk te gaan? Bel naar:
Wim Jongmans, tel: 035 - 53 82 422
Lucie Voerman-Jansen, tel: 06-27147296
Gerda Vesters , tel: 035 – 54 12 177
Riet v. Wanrooij, tel: 035 – 54 17 556
Willemien Witte, tel: 035 – 54 12 800

Begraafplaatsen:
De Maria Koninginkerk heeft geen eigen begraafplaats.

De R.K. Begraafplaats bevindt zich achter de kerk van de H. Nicolaas aan de Kerkstraat te Baarn.

Contactpersoon: P.J.F.van der Kruijf, Torenlaan 23a, 3742 CR Baarn; email: kerkhof@nicolaasnet.nl

De Nieuwe Algemene Begraafplaats is gelegen aan de Wijkamplaan 71, 3742 WP Baarn

De administratie: afdeling Burgerzaken tel.: 035-5481611
De opzichter van de begraafplaats:
tel: 035-5412814 email: begraafplaats@baarn.nl

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.