Nieuwsbrief, ‘Maria Boodschap’

‘Maria Boodschap’

Tien maal per jaar verschijnt de nieuwsbrief ‘Maria Boodschap’. Hierin vind je naast de vaste rubrieken als ‘Bij de voorpagina’, Overwegingen, ‘Uit de Locatieraad’, ‘Geraakt zijn door’, ‘Kerk in het Nieuws’ en Raad van Kerken Baarn, data van vieringen en familieberichten. Ook een verslag van de bijeenkomst van de Maria Koningin Raad.

Data van zondagse vieringen staan vermeld op pagina 2 tevens de personen die in deze vieringen voorgaan en of er een koor aanwezig is.

Op pagina 2 van de Maria Boodschap vind je ook de datum wanneer kopij ingeleverd dient te zijn bij de redactie van de Nieuwsbrief.

Leden van de redactie: Philip Witte, Jan Moonen en Gerda Vesters
Er is wel behoefte aan nieuwe leden voor de redactie.

Contactpersoon: Gerda Vesters,
tel: 035-5412177   E: gerdavesters19@kpnmail.nl

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.