Oecumene

Raad van Kerken Baarn

Op basis van haar identiteit is de Maria Koningin Gemeenschap lid van de Raad van Kerken Baarn, waarin de kerkgenootschappen van Baarn vertegenwoordigd zijn.
Op dit moment is de aanspreekpersoon voor de Maria Koninginkerk: Veronica Selleger; tel. 06 20390130 mail: veronica.selleger@planet.nl

Twee of drie maal per jaar worden er oecumenische vieringen gehouden.

In de Stille Week, voorafgaand aan Pasen, worden in de *Pauluskerk op maandag-, dinsdag- en woensdagavond om 19:30 u Vespers georganiseerd, met wisselende voorgangers.

Paaskerk

Onze Maria Koninginkerk heeft een speciale band met de leden van de Paaskerk.
Een reeks van jaren geleden is in verband met een verbouwing van de Paaskerk de Maria Koningin kerk opengesteld voor vieringen van de Paaskerk.
Sindsdien worden met de leden van de Gereformeerde Paaskerk (PKN) drie maal per jaar ‘Vriendschapsvieringen’ gehouden.
Het zijn gebedsvieringen voornamelijk met liederen van Huub Oosterhuis en naar het voorbeeld van de vieringen van de Dominicuskerk te Amsterdam.

Ook de Aswoensdagviering wordt gezamenlijk gevierd.

 

 

 

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.