Oecumene

Raad van Kerken Baarn

Op basis van haar identiteit is de Maria Koningin Gemeenschap lid van de Raad van Kerken Baarn, waarin de kerkgenootschappen van Baarn vertegenwoordigd zijn.
Op dit moment is de aanspreekpersoon voor de Maria Koninginkerk: Gerard van der Heide.

Twee of drie maal per jaar worden er oecumenische vieringen gehouden.

In de Stille Week, voorafgaand aan Pasen, worden in de *Pauluskerk op maandag-, dinsdag- en woensdagavond om 19:30 u Vespers georganiseerd, met wisselende voorgangers.

Op oudejaarsavond wordt afwisselend in de Paulus- of de Paaskerk* om 17.00 u een Oecumenische avonddienst gehouden.
Ook de voorgangers wisselen elkaar af.

Door de Bach Cantorij Baarn worden jaarlijks enkele Cantatediensten in een kerkdienstsetting georganiseerd. Deze muzikale diensten vinden afwisselend plaats in de Paaskerk, in de Pauluskerk en in de *H. Nicolaaskerk.

*Gereformeerde Paaskerk (PKN), Oude Utrechtseweg 4-A, Baarn,
*Nederlands Hervormde Pauluskerk, Brink 2, Baarn
*Rooms Katholieke H. Nicolaaskerk, Kerkstraat 17-19, Baarn.

Paaskerk

Onze Maria Koninginkerk heeft een speciale band met de leden van de Paaskerk.
Wegens een verbouwing van de Paaskerk werd de Maria Koningin opengesteld voor de Paaskerkgangers.
Sindsdien worden met de leden van de Gereformeerde Paaskerk (PKN) drie maal per jaar ‘Vriendschapsvieringen’ gehouden.
Het zijn gebedsvieringen voornamelijk met liederen van Huub Oosterhuis en naar het voorbeeld van de vieringen van de Dominicuskerk te Amsterdam.

Ook de Aswoensdagviering wordt gezamenlijk gevierd.

 

 

 

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.