Vieringen

VIERINGEN

De vieringen zijn iedere zondagmorgen, om 10.30 uur, tenzij anders vermeld.

In die vieringen kunnen voorgaan, een priester of een ander lid van het pastorale team, een emeritus-priester, een lekenvoorganger of een gastpastor.
Informatie over de vieringen worden vermeld op de website van Martha Maria en binnenkort op deze website en ook in de Baarnsche Courant.

De vieringen worden gestreamd en kunnen live worden gevolgd of later worden terug gezien via Kerkomroep.nl / Maria Koninginkerk Baarn.

Na afloop van de viering is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten bij een kopje koffie of thee.

Onze lekenvoorgangers gaan voor in woord- en communievieringen. Onze lekenvoorgangers zijn Gerard v.d. Heide (coördinator), Sjef van Dijk, Cor van der Sluis, Veronica Selleger, Jeannette Verburg, Annelies v.d. Molen.

De vieringen worden muzikaal ondersteund door een organist of pianist en soms een van de koren. Verder zorgen lectoren voor lezingen en voorbeden en de kosters voor praktische en technische ondersteuning en de streaming.

Coördinator liturgisch rooster is Wim Jongmans, tel: 035 5382422; email: w.jongmans@planet.nl

De kosters zijn belast met alle praktische en technische bijdragen aan een goede liturgische viering.

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.