Vieringen

De vieringen zijn iedere zondagmorgen, om 10.30 uur, tenzij anders vermeld.

In die vieringen kunnen voorgaan, een priester of een ander lid van het pastorale team, een emeritus-priester, een lekenvoorganger of een gastpastor.
Dit wordt bekend gemaakt in het kerkblad en in de plaatselijke media.
Tijdens iedere viering is er na de overweging een meditatiestilte.

Na afloop van de viering is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten bij een kopje koffie of thee.

Een aantal keren per jaar is er een familieviering. Voor de allerkleinsten is er dan een crèche.

De lekenvoorgangers gaan voor in een woord- en communieviering. Zij bereiden samen met de lector en organist de viering voor.
Deze lekenvoorgangers zijn:
Sjef van Dijk, Gerard van der Heide, Cécile Maagdenberg, Veronica Selleger en Cor van der Sluis.

Contactpersoon:
Gerard van der Heide       tel: 035-5418055      email: gvdheide@xs4all.nl

De voorgangers worden bij de liturgische vieringen ondersteund door een lid van de Lectorengroep, de Kostergroep, en een aantal keren door een van de koren.
De lectoren verzorgen daarbij de lezingen en de voorbeden.

Contactpersoon:
Wim Jongmans               tel: 035 5382422       email: w.jongmans@planet.nl

De kosters zijn belast met alle praktische en technische aangelegenheden, welke direct bijdragen tot een goede liturgische viering.

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.