Contact ML

Locatiesecretariaat
Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt
Tel. 030 - 2200025
Open op donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur
E-mail: info@katholiekekerkdebilt.nl

Redactie Nieuwsbrief
Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt
info@katholiekekerkdebilt.nl

Pastoraatgroep
Mieke Bonouvrier
Jacques Hozee
Willy Eurlings

E-mail: pastoraatgroepML@marthamaria.nl

Locatieraad
Frank van Zundert
Eric Kuin
Karin Nierop
Rob Luijsterburg

E-mail: locatieraad@katholiekekerkdebilt.nl

Giften en bijdragen
NL34 INGB 0001056417 t.a.v. Martha&Maria - M en L Kerkbalans, uitsluitend voor uw bijdragen Kerkbalans.
NL84 INGB 0000265258 t.a.v. Martha&Maria - Michaël - Laurens, voor al uw overige giften, Misintenties, bijdragen en betalingen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.