Contact ML

Locatiesecretariaat
Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt
Tel. 030 – 2200025
Alle werkdagen open van 09:00 uur tot 12:00 uur
E-mail: info@katholiekekerkdebilt.nl

Redactie Nieuwsbrief
Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt
info@katholiekekerkdebilt.nl

Pastoraatgroep
Antoon van Gaans
Jacques Hozee
Willy Eurlings
Ans Weerdenburg

E-mail: pastoraatgroepML@marthamaria.nl

Locatieraad
Francois Hemmerlin
Frank van Zundert
Stephan Kapma
Eric Kuin

E-mail: locatieraad@katholiekekerkdebilt.nl

Giften en bijdragen
NL34 INGB 0001056417 t.a.v. Martha&Maria – M en L Kerkbalans, uitsluitend voor uw bijdragen Kerkbalans.
NL84 INGB 0000265258 t.a.v. Martha&Maria – Michaël – Laurens, voor al uw overige giften, Misintenties, bijdragen en betalingen.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 – 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 – 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 – 9.30 uur

vrijdag: 19.00 – 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Eucharistie: eerste dinsdag van de maand 10.00 uur

Gebedsviering: overige dinsdagen van de maand 10.00 uur

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Willibrord Soest, Petrus en Pauluskerk

Woensdag 9.00 uur, Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en gebedsviering

 

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.