Tarieven kerkhof

Tarieven per januari 2018
(Vastgesteld in de vergadering van de locatieraad 8 januari 2018)
De tarievenlijst is onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Artikel 1 Grafrechten (huur voor 20 jaar):
Voor een overledene boven 12 jaar € 1.050,00
Voor een overledene 2 tot 12 jaar € 460,00
Voor een kindergraf € 260,00
Artikel 2 Begraafrecht:
Voor een overledene boven 12 jaar € 1.050,00
Voor een overledene 2 tot 12 jaar € 460,00
Voor een kindergraf € 260,00
Artikel 3 Verlenging grafrechten (huur voor 10 jaar):
Voor een overledene boven 12 jaar € 615,00
Voor een overledene 2 tot 12 jaar € 310,00
Voor een kindergraf € 205,00
Artikel 4 Algemeen onderhoudsrecht:
Eenmalig bedrag per begrafenis € 2.250,00
Artikel 5 Plaatsingsrecht gedenksteen € 125,00
Artikel 6 Plaatsingsrecht grafkelder
Vergunning grafkelder € 675,00
Artikel 7 Graven en dichten van graf
Graven en dichten van graf € 425,00
Graven en dichten van graf (zaterdag en feestdagen) € 485,00
Onderhoud
Het onderhoud van het graf respectievelijk grafmonument
is voor rekening van de rechthebbende.
Verwijderingsbijdrage van een graf met ingang van 2008 (vooraf te betalen). € 365,00
Verwijderingsbijdrage urnennis € 230,00
Urnen
Eigen urnennis voor 20 jaar € 1.945,00
Vergunning en kosten gedenkplaat nis € 65,00
Verlenging recht urnennis voor 10 jaar € 870,00
Bijzetting van asbus (in grond en/of nis) € 235,00
As verstrooien op strooiveld € 175,00
Kosten H. mis
Kerk € 300,00
Dagkapel € 155,00
Wake in de Ark € 95,00

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.