Tarieven kerkhof

Tarieven per januari 2018
(Vastgesteld in de vergadering van de locatieraad 8 januari 2018)
De tarievenlijst is onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Artikel 1 Grafrechten (huur voor 20 jaar):
Voor een overledene boven 12 jaar € 1.050,00
Voor een overledene 2 tot 12 jaar € 460,00
Voor een kindergraf € 260,00
Artikel 2 Begraafrecht:
Voor een overledene boven 12 jaar € 1.050,00
Voor een overledene 2 tot 12 jaar € 460,00
Voor een kindergraf € 260,00
Artikel 3 Verlenging grafrechten (huur voor 10 jaar):
Voor een overledene boven 12 jaar € 615,00
Voor een overledene 2 tot 12 jaar € 310,00
Voor een kindergraf € 205,00
Artikel 4 Algemeen onderhoudsrecht:
Eenmalig bedrag per begrafenis € 2.250,00
Artikel 5 Plaatsingsrecht gedenksteen € 125,00
Artikel 6 Plaatsingsrecht grafkelder
Vergunning grafkelder € 675,00
Artikel 7 Graven en dichten van graf
Graven en dichten van graf € 425,00
Graven en dichten van graf (zaterdag en feestdagen) € 485,00
Onderhoud
Het onderhoud van het graf respectievelijk grafmonument
is voor rekening van de rechthebbende.
Verwijderingsbijdrage van een graf met ingang van 2008 (vooraf te betalen). € 365,00
Verwijderingsbijdrage urnennis € 230,00
Urnen
Eigen urnennis voor 20 jaar € 1.945,00
Vergunning en kosten gedenkplaat nis € 65,00
Verlenging recht urnennis voor 10 jaar € 870,00
Bijzetting van asbus (in grond en/of nis) € 235,00
As verstrooien op strooiveld € 175,00
Kosten H. mis
Kerk € 300,00
Dagkapel € 155,00
Wake in de Ark € 95,00

Vieringen door de week

Alle vieringen door de week zijn geschrapt in verband met de maatregelen rond het Coronavirus

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.