wat te doen bij een overlijden

Wat eerst:   contact opnemen met de noodtelefoon 035-6035518.

Het is belangrijk dat er vóór er verdere afspraken gemaakt worden er contact met de kerk gelegd wordt omtrent de beschikbaarheid van zowel de kerk als een voorganger.

Wat kan de kerk betekenen bij een overlijden?

Of er nu gekozen wordt voor de kerk met aansluitend begraven op ons kerkhof of crematie, met al dan geen plechtigheid in het crematorium, er is veel mogelijk.

De keuzemogelijkheden voor een viering in de kerk:

A. Eucharistieviering

Indien er gekozen wordt voor een eucharistieviering (mis), is de mogelijkheid daartoe afhankelijk van de beschikbaarheid van één van de  priesters.

Een eucharistieviering verloopt volgens rituelen, die in de loop der eeuwen door de kerk zijn vastgelegd.

B. Woord- en communieviering

Bij een woord- en communieviering kunnen pastoraal werkers, diaken of leden van de PGV groep voorgaan (PGV: Parochianen Gaan Voor. Dit zijn mensen uit onze lokale geloofsgemeenschap die vaker voorgaan bij vieringen).

In deze viering is meer ruimte voor eigen inbreng.

C. Gebedsviering

Wanneer er voor een gebedsviering wordt gekozen is het voor de hand liggend dat de hierboven onder B genoemde personen voorgaan. Een gebedsviering geeft de meeste ruimte voor eigen inbreng.

Wanneer u al een pastorale relatie heeft met één van de voorgangers, wilt u dit dan aangeven, dan zullen wij proberen om deze voorganger als eerste te vragen. Uiteraard kan van niemand de beschikbaarheid worden gegarandeerd.

Waar houd je rekening mee bij een afscheidsviering in en vanuit de kerk:

 • Er wordt uit de bijbel gelezen
 • Er wordt gebeden o.a. het Onze Vader
 • Voor de muzikale ondersteuning is ons gemengd koor beschikbaar; wilt u ook muziek laten horen van CD's (of USB-stick) dan vragen wij u dit tot één hooguit twee nummers te beperken.
 • Alleen gepaste muziek van CD’s (of USB-stick) is natuurlijk ook mogelijk, maar dan is er geen koor.

Het afscheid wint aan warmte en betrokkenheid wanneer de familie in de viering participeert. Dat kan bijvoorbeeld door: kaarsen rond de kist aan te laten steken door (klein) kinderen; een in memoriam / herinneringen te delen; voorbeden te maken/lezen.

Specifieke rituelen bij een afscheidsviering in onze kerk:

 • Een lichtritueel
 • Het noteren van de naam van de overledene in het Boek van het Nieuwe Leven.
 • Een herinneringskruisje met de naam en sterfdatum van de overledene wordt aan het begin van de viering op de kist gelegd en tijdens of na de viering achterin de kerk opgehangen.
 • Wanneer er geen afscheidsviering in onze kerk is kan er op verzoek van de familie wel een kruisje gemaakt worden, dat dan op een nader te bepalen tijdstip in de kerk wordt opgehangen.
 • De kruisjes blijven een jaar hangen en in samenspraak met de familie opgehaald.
 • De absoute; aan het eind van de viering zegenen wij de overledene met wijwater en wij bewieroken haar/hem.

Voor een niet-kerkelijke uitvaart  bestaat de mogelijkheid om de kerk te huren en dan kunt u zelf de invulling verzorgen; vanuit de kerk is er dan alleen een koster aanwezig.

Het herdenken van de overledene:

In de zondagsviering staan wij altijd even stil bij het overlijden van iemand uit onze gemeenschap, ook wanneer er geen afscheid in onze kerk heeft plaatsgevonden.

 • In principe wordt op de eerstvolgende zondag na het overlijden aan het begin van de viering een kaars ontstoken.
 • Er wordt een kort In Memoriam samengesteld, dat ook aan het begin van de zondagsviering gelezen wordt.
 • Dit In Memoriam verschijnt samen met een foto in het eerstvolgende parochieblad Zeemnieuws.

Afscheid in een crematorium:

Met een voorganger van de kerk; alleen wanneer er geen dienst in de kerk is.

Alleen begraven op ons kerkhof:

Hier is namens de kerk een koster bij betrokken.

Wensenboek:

Het is mogelijk om al bij leven wensen met betrekking tot de kerkelijke uitvaart vast te leggen. Dit kan in de vorm van een wensenbrief. Deze brief wordt in de kluis van de kerk bewaard en één exemplaar van het wensenformulier blijft ook bij de parochiaan achter; en wanneer het zover is, wordt het formulier meegenomen naar het gesprek met de nabestaanden.

Dat deze wensen zijn vastgelegd, wordt genoteerd in het systeem van de kerk, zodat wanneer er een overlijden gemeld wordt, direct duidelijk is dat er wensen zijn vastgelegd.

Vanzelfsprekend is dat alles wat men voor het wensenboek opgeeft in vertrouwen wordt bewaard.

Indien u nu denkt, dit wil ik ook regelen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat (tel. 035-5312789 of e-mail: Nicolaaskerkeemnes@gmail.com) of met ondergetekende en wordt er een afspraak met u gemaakt. Tijdens zo'n gesprek wordt niet een hele viering vastgelegd, maar wel bijvoorbeeld wat voor soort dienst u het liefst zou willen met eventuele lezingen en liederen. Ook is het niet zo dat er beloftes gedaan worden over het soort viering, of over de voorganger, maar alleen dat wij er naar zullen streven uw wensen zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen.

 

Loes Wiggerts, vertrouwenspersoon

e-mail:         lojowibri46@hotmail.com

tel.:              06-40415684

 

 

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.