Algemeen

Pastoraatgroep

De pastoraatgroep is verantwoordelijk voor:

• Zorg dragen voor uitvoering lokale werkplan
• Indienen budgetaanvraag voor operationele kosten pastorale zorg
• Het aansturen van autonome lokale werkgroepen gericht op pastorale zorg (woord- en communieviering, ziekenbezoek, sacramentsvieringen)
• Zorg dragen voor adequate communicatie naar de parochianen.

 

De pastoraatgroep bestaat uit de volgende personen:

Leo Fijen Voorzitter en Liturgie 1
Vacant Geloofsopbouw
Ineke Geurtsen Catechese en Gemeenschapsopbouw
Sonja Cornelissen Diaconie

E-mailadres: pastoraatgroepSM@marthamaria.nl

 

Locatieraad

De locatieraad is het aanspreekpunt voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het kerkgebouw van de Sint Maartenskerk en van het parochiecentrum 'De Mantel'.

De locatieraad is verantwoordelijk voor:

• Het uitvoeren van het beleidsplan binnen de begroting, de dagelijkse gang van zaken op de locatie
• Het aansturen van autonome lokale werkgroepen, gericht op het beheer, het onderhoud en de exploitatie van het kerkgebouw en het Parochiecentrum 'De Mantel'.
• Zij is niet pastoraal inhoudelijk, maar ondersteunt wel de pastoraatgroep.
• Het indienen van budgetaanvragen voor operationele kosten, grote uitgaven worden door het bestuur goedgekeurd
• Het organiseren van het vrijwilligerswerk, eventuele commissies en werkgroepen.

De locatieraad bestaat uit de volgende personen:

Jos van Cleef Voorzitter / Budgethouder
Lia Thijs Secretariële ondersteuning
Kees van Rooijen Gebouwbeheer
Jellie Klaver Gebouwinrichting, aanspreekpunt voor 'de Mantel'
Piet Geurtsen Communicatie, website en coördinatie werkgroepen en vrijwilligersbeleid
Karin Visser Groenbeheer

E-mailadres: locatieraadSM@marthamaria.nl

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.