Missie

De Missie van onze Sint Maartenskerk hebben we in tien punten samengevat, punten die voor iedere gelovige en toevallige passant. voor iedere werkgroep en toegewijde vrijwilliger, voor ieder kerklid en buurtgenoot uit één van de vier dorpen verduidelijken wat deze lokale kerk van Sint Maarten wil zijn.
Tien punten die in de nabije en verre toekomst een houvast kunnen geven voor alle vragen die op deze parochiekerk afkomen.
Tien punten die uitgangspunt kunnen zijn voor alle vragen over liturgie.
Tien punten die niet heilig zijn, maar wel een vertrekpunt kunnen zijn en worden om aan geloofwaardigheid te winnen als gemeenschap.
Tien punten tenslotte die geen rangorde kennen en ook in omgekeerde volgorde gelezen en verstaan kunnen worden.

WIJ VIEREN WAAR WIJ LEVEN
We weten ons als rooms-katholieke gemeenschap Sint Maarten verbonden met de katholieke kerk van Nederland. We prijzen ons gelukkig samen te komen in ons eigen kerkgebouw en daar liturgie te vieren. We vinden het belangrijk om in de liturgie te vieren dat we leven. lieven en wonen in de dorpen Groenekan, Maartensdijk, Westbroek en Hollandsche Rading. We vieren dus het leven van de nabijheid en voelen ons door de nabije kerk gesterkt en gezegend in ons geloof.

WIJ BELIJDEN, VERDIEPEN EN DELEN ONS GELOOF
We komen hier niet alleen samen om het geloof te ervaren, maar ook te delen. Alles wat hier gebeurt, is een voorrecht om te beleven, een voorwaarde om een gemeenschap van gelovigen te zijn en een oproep om ons daarvoor te blijven toerusten.

WIJ ZIJN SAMEN VERANTWOORDELIJK
We willen een open en gastvrije gemeenschap zijn, waar iedereen welkom is en waar geen ereplaatsen bestaan. We willen niemand uitsluiten. Iedereen mag meedoen en een bijdrage leveren, onverschillig of iemand één talent heeft of over meerdere talenten beschikt. Iedereen mag de kans hebben om wat voor de ander te doen, iedereen heeft ook de verantwoordelijkheid om samen met de ander te zoeken naar verbeteringen.

WIJ NEMEN HET GOEDE MEE
We willen hier liturgie vieren en dat uitdragen in het dagelijks leven, we willen in ons dagelijks bestaan uitstralen wat we gevierd hebben.

WIJ ROEPEN MENSEN UIT ONS MIDDEN
We vinden het vanzelfsprekend dat ieder geroepen kan worden door de gemeenschap om voorganger of lector te zijn. We vinden het belangrijk daarbij de kracht van vrouwen en mannen te ervaren.

WIJ GELOVEN IN DE WAARDE VAN DE EUCHARISTIE
We zien de eucharistie als kernmoment van ons geloof en de priester als de mens van God; we ervaren daarnaast ook de kracht van het priesterschap van de gelovigen.

WIJ BEGELEIDEN ONZE KINDEREN IN HET GELOOF
We vinden dat kinderen en jongeren de toekomst van onze kerk vormen en we moeten er daarom voor zorgen dat zij herkenbaar zijn in onze gemeenschap. We willen aan de kinderen en jongeren in onze parochie een gepast catecheseprogramma aanbieden. De ouders spelen in die specifiek katholieke geloofsopvoeding een belangrijke rol en zijn de dragers van de catechese.

WIJ HETEN IEDEREEN WELKOM
We verplichten ons om de deuren te openen naar nieuwkomers, hen bij de naam te noemen en op te nemen in onze gemeenschap

WIJ STAAN OPEN VOOR ANDERE GELOVEN
We zijn als christenen in Maartensdijk welkom bij elkaar in het Huis van de Heer en willen bruggen slaan naar allen die in een andere traditie zijn opgegroeid of geen kerkelijke achtergrond hebben.

WIJ ZIJN KERK IN DE BUURT
We hebben als geloofsgemeenschap een pastorale en diaconale verantwoordelijkheid naar elkaar, maar ook naar de lokale samenleving toe.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.