Kerst 2020 in OLV Bilthoven

22 december 2020

Alleen online-vieringen
Vanwege de enorme toename van het aantal besmettingen en de landelijke coronarestricties, zijn de vieringen van 15 december tot 19 januari online, zonder kerkgangers. Kerken hebben feitelijk een uitzonderingspositie, maar óók een verantwoordelijkheid. We willen heel graag samen vieren, maar de gezondheid gaat nu voor.
Sinds kort hangt er een camera in onze kerk, zodat we met beeld en geluid kunnen uitzenden. Medio januari komt er een tweede camera bij. Het is nu nog een kwestie van uitproberen en aanpassen, maar we leren snel en de uitzendingen worden steeds mooier! U kunt de vieringen volgen via onze website: www.olvbilthoven.nl/welkom

Oecumenische kerstnachtdienst 24 december: God komt bij ons thuis.
De Centrumkerk en de Onze Lieve Vrouwekerk in Bilthoven zijn gezamenlijk bezig met het voorbereiden van de kerstnachtdienst. Deze oecumenische viering wordt van tevoren opgenomen en is op 24 december vanaf 17.00 uur te bekijken via een link op de websites van de beide kerken. We kunnen nu niet naar de kerk, dus moesten we creatief zijn en samen een mooie stemmige online-kerstviering maken.
Het thema van deze dienst is: God komt bij ons thuis. Een toepasselijk thema in deze tijd. De gedachte is dat we allemaal thuis kijken i.v.m. corona, en dat God ons dáár opzoekt. Het woordje thuis geeft ook iets warms aan (waar het haardvuur brandt).
De voorgangers zijn Harold Oechies (dominee Centrumkerk) en Frans-Willem van de Sande (lekenvoorganger OLV). Er wordt een kerstverhaal verbeeld door kinderen van de Julianaschool. Dit wordt op diverse locaties opgenomen.
Er worden bekende kerstliederen ten gehore gebracht De kindercantorij van de Julianaschool zingt (en begeleidt) het lied “Midden in de winternacht”. Er zijn twee cantors (Margriet van der Ven en Brigitte Giessen) en een trompettist (Peter Leermakers). De muzikale leiding ligt bij Wim Brands, organist.
De online-collecte is voor Stichting Timon, die helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien (www.timon.nl). U kunt doneren via: NL93 INGB 0000 3808 17 t.n.v. Diakonie Prot. Gem. Bilthoven.
Het gaat een mooie, warme kerstavond worden! Bent u er (online) bij?

Eerste Kerstdag
Op Eerste Kerstdag is er om 10.30 uur een online-viering, die uitgezonden wordt vanuit onze kerk. Ook al zijn er geen kerkgangers, de kerk wordt speciaal versierd voor deze uitzending. Pastor Wies Sarot is de voorganger. Het thema van Advent en Kerstmis in de OLV is "Dromen van het goede leven". In de vier Adventzondagen is dat thema uitgewerkt aan de hand van de Genesislezingen over Noach. Er zijn veel parallellen tussen het verhaal van Noach en onze huidige coronatijd. Ook wij dromen met een hart vol verlangen. Met Kerstmis kunnen wij gered worden; immers Jezus' naam betekent "redder". En ook Noach wordt gered.
Orgel/piano: Ronald Roosjen. Cantors: Margriet Visser en René Grotenhuis.
Wij waren van plan om de kerk ‘s middag op beide kerstdagen open te stellen, maar dat kan nu niet doorgaan. Het was een prachtig uitgewerkt idee, dus nemen we het mee naar volgend jaar! Wel wordt het voorportaal wordt mooi ingericht met verschillende kerststallen.

Kerstcollecte OLV
De opbrengst van deze collecte is voor het fysiotherapie-project van Ria Schmitz in Bangladesh, gericht op kansarme kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. NL33 RABO 0308 3601 33 t.n.v. Martha en Mariaparochie - OLV, o.v.v. ‘kerstcollecte 2020’.

Online-vieringen na kerstmis:
- Zondag 27 december om 10.30 uur is er een meditatieve viering, voorbereid door de werkgroep Liturgie.
- Donderdag 31 december om 19.00 is de oudejaarsviering, waarin pastor Annelies van den Boogaard voorgaat.
- Vrijdag 1 januari, nieuwjaarsdag is er een viering waarin Astrid Veldhuis en Janine Noten voorgaan.
Voor meer informatie: http://olvbilthoven.nl/vieringen-in-de-olv-kerk-deze-maand

Houdt voor actuele informatie s.v.p. altijd onze website in de gaten!

Wij wensen u een zalig kerstfeest!

Meer nieuws

Carolusschool viert Allerzielen

Je zou het misschien niet verwachten op Allerzielen, maar juist […]

20 nov

Kidskerk Soesterberg zamelt in voor speelgoedbank

Op 19 november, een dag na de regenachtige intocht van […]

20 nov

Nationale bedevaart Rome 2025

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en […]

13 nov

Zingende jeugd is slimmer!

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint […]

11 nov

Brief van de bisschoppen i.v.m. de komende verkiezingen

Met de titel Iedereen moet mee kunnen doen ‘Menselijke waardigheid […]

11 nov

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester: foto terugblik

Op zondag 17 september vond in de Petrus en Pauluskerk […]

28 okt

Begraafplaats Annahof voorbereid op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. staan we stil bij familie, […]

28 okt