Kerstvieringen in de Soester/Soesterbergse RK gemeenschappen

13 december 2019

In het weekend van 30 november/1 december is het nieuwe Kerkelijke Jaar met de eerste zondag van de Advent. In vier weken tijd bereiden we ons voor op het Kerstfeest wanneer we de geboorte van Jezus vieren. Al vele eeuwen is dit een van de hoogtepunten in het Kerkelijk Jaar en weten velen, trouwe en minder-trouwe kerkgangers maar ook veel anderen de weg naar een van de vieringen te vinden. De verschillende koren zijn al maanden bezig om dit feest ook tot een muzikaal hoogtepunt te maken. Ook de voorgangers en werkgroepen bereiden de Kerstvieringen voor en de kerken zijn op een bijzonder feestelijke wijze versierd met naast bloemstukken ook een kerstboom en natuurlijk een Kerststal. Ook dit jaar zal dit zeker het geval zijn.

Op donderdag 19 december 2019 om 14.00 uur zal in de H. Familiekerk een speciale Kerstviering worden georganiseerd door de KBO Soest-Soesterberg-Baarn. Celebrant is pastoor Joachim Skiba. Het thema van deze viering luidt "Ontvang het Licht". Deze viering is niet alleen bestemd voor de leden van de KBO maar voor alle belangstellenden.

Tijdens Kerstavond en de beide Kerstdagen is er een grote variëteit aan vieringen.

Hieronder treft u een overzicht aan:

 

Tijdstip Kerk Soort viering Voorganger Koor
KERSTAVOND 24 DECEMBER
18.30 uur

20.00 uur

20.30 uur

22.00 uur

Petrus en Paulus

H. Familiekerk

Carolus Borromeus

Petrus en Paulus

Kerstgezinsviering

Nachtmis

Kerstviering

Kerstviering

W. Sarot

F. Zwarts pr

W. Sarot

J. Houben/R.van Hal

R. Tromp (orgel)

Inspiratie

Carolus/C Nuovo

Joyful

EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER
10.00 uur Petrus en Paulus Eucharistie W. Veldhuis pr Canto Nuovo
TWEEDE KERSTDAG 26 DECEMBER
10.30 uur Carolus Borromeus Eucharistie J. Skiba pr Samenzang

 

Kerstavond 2019:

Op Kerstavond is de sfeer natuurlijk heel bijzonder. De donkere avond wordt verlicht met kaarsen en de warmte van gezang met het Kerstverhaal rondom de kerststal die een centrale plaats inneemt in de kerk.

Gestart wordt met een Kerstgezinsviering om 18.30 uur in de Petrus en Pauluskerk. Deze viering is speciaal bedoeld voor ouders met kinderen. Altijd een bijzondere en ook attractieve viering waaraan ook bijzondere creatieve aandacht wordt besteed.

De Nachtmis in de H. Familiekerk om 20.00 uur is een eucharistieviering die al een kwartier voor aanvang begint met het zingen van kerstliederen. Met de medewerking van het koor Inspiratie zullen de gezangen zeker een aparte dimensie krijgen.

De Kerstnachtdienst om 20.30 uur in de St. Carolus Borromeuskerk is een communieviering waar de gezangen worden verzorgd door een combinatie van het Caroluskoor en het koor Canto Nuovo.

Kerstavond in de Soester katholieke kerken wordt dit jaar om 22.00 uur afgesloten met een (Kerst)communieviering in de Petrus en Pauluskerk. Voorgangers zijn Jan Houben en René van Hal. Zij gaan samen met het koor Joyful zorgen voor een bijzondere kerstsfeer in deze viering rondom het thema “Licht in je leven”.

Ook voorafgaand een beide laatste vieringen zullen kerstliederen worden gezongen. Dus zorg dat u tijdig aanwezig bent.

 

Eerste Kerstdag

Ook op Eerste Kerstdag is er om 10.00 uur een zeer feestelijke Kerstviering/eucharistieviering in de HH Petrus en Pauluskerk met als celebrant pastor W. Veldhuis. Het gemengd koor Canto Nuovo verzorgt de liturgische gezangen en zingt verschillende kerstliederen.

 

De Soester/Soesterbergse katholieke kerken nodigen iedereen graag uit om een van de Kerstvieringen bij te wonen en samen de geboorte van Christus te vieren.

Meer nieuws

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester

"De ENE voltooit wat de ENE begonnen is" Petrus en […]

15 sep

Kidskerk 10 september 11.30uur Nicolaaskerk Eemnes

Als je iemand echt leert kennen…. Heb jij dat ook […]

7 sep

Waarschuwing: naam van pastor Nijland nu misbruikt in misleidende mailtjes

Helaas worden er wederom misleidende mailtjes rondgestuurd. Deze keer lijken […]

6 sep

Waarschuwing: Pastoor Skiba opnieuw gehackt

Helaas moeten we melden dat er wederom weer iemand is, […]

28 aug

Een nieuw leven voor Ruth

Kleuterkerk zondag 1 juli om 12.00 uur in de Carolus […]

28 jun

Slavernij is onverenigbaar met de menselijke waardigheid

Verklaring van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van de herdenking […]

19 jun

Studie- en ontmoetingsdag Sint Caecilia Aartsbisdom 2023

Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint […]

5 jun