Naar Lourdes met het Aartsbisdom (III)

6 mei 2023

De laatste dagen in Lourdes waren een mooie afronding: de viering van barmhartigheid, de handoplegging, de Internationale Mis waar enkele parochianen meezongen in het gelegenheidskoor, diverse groepsfoto's...

Inmiddels is de Lourdes pelgrimage beëindigd. Voor de busreis betekende dit vertrek op Donderdag 3 mei naar Nevers, waar de H. Bernadette begraven is. Wij overnachten in haar klooster; een mooie ervaring. Wij vieren de H. Mis aldaar en staan ook stil bij de dodenherdenking van 4 mei.  Het is de laatste avond samen - een gepaste gelegenheid voor de zegening van alle devotionalia en het bedanken van diegene die zich zo hebben ingezet voor deze reis: Bernadette en Corien van het Huis van de Pelgrim en Pastoor Skiba en diakens Nieuwenhuis en van Gaans van ons pastoraal team.

Kijk ook op: aartsbisdom

Meer nieuws

Carolusschool viert Allerzielen

Je zou het misschien niet verwachten op Allerzielen, maar juist […]

20 nov

Kidskerk Soesterberg zamelt in voor speelgoedbank

Op 19 november, een dag na de regenachtige intocht van […]

20 nov

Nationale bedevaart Rome 2025

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en […]

13 nov

Zingende jeugd is slimmer!

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint […]

11 nov

Brief van de bisschoppen i.v.m. de komende verkiezingen

Met de titel Iedereen moet mee kunnen doen ‘Menselijke waardigheid […]

11 nov

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester: foto terugblik

Op zondag 17 september vond in de Petrus en Pauluskerk […]

28 okt

Begraafplaats Annahof voorbereid op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. staan we stil bij familie, […]

28 okt