Op Nationale Bedevaart

22 juli 2022

De Nationale Bedevaart meemaken

Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum (1572). De Nationale Bedevaart vond dit jaar plaats op zaterdag 9 juli. Het is dit jaar precies 450 jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum stierven vanwege hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. De Nationale Bedevaart begon met een plechtige eucharistieviering met bisschop Van den Hende als hoofdcelebrant en werd rond 15.30 uur afgesloten met een sacramentsprocessie.  Het thema van de Nationale Bedevaart was: Eén van Geloof en één van Geest. Vanuit de Parochie Onze Lieve Vrouw en Parochie Martha en Maria werd deze bedevaart georganiseerd door Pastoor Joachim Skiba en Diaken Jan Nieuwenhuis. Een van de deelnemers was Elly van Eig. Zij is parochiaan van parochie Martha en Maria en zij gaat vaak naar de Nicolaaskerk te Baarn. Tijdens deze bedevaart spraken we haar.

“Dit  voelt voor mij als een bepaalde heiligheid”
Deze bedevaart heeft zij inmiddels nu al 3 keer bezocht en wat haar zo bezig houdt is dat deze jonge mannen hun geloof betuigt hebben, omdat zij geloofde in de Eucharistie en in het gezag van de Paus. Dit zijn, in haar ogen, op dit moment de dingen waar zo aan getwijfeld worden. We moeten, volgens haar, heel veel eerherstel brengen om die waarden die zij neergezet hebben en deze doorgeven aan anderen. “Dit  voelt voor mij als een bepaalde heiligheid en die mij vervult met vreugde en ik kan dat niet anders zeggen.” aldus Elly.

“Voor de gaven van het geloof”
Nu zij deze bedevaart voor de derde keer meemaakt komt de vraag wat haar beleving daarin is en zij geeft daarop de volgende reactie: “Toch iedere keer wel het nieuwe van een Eucharistie beleven met zoveel mensen en gelovigen.  Daarbij ook zoveel rijkdom aan priesters / bisschoppen te zien en dan zie je dat de katholieke kerk wel degelijk levendig is.”
Elly bidt iedere ochtend de Lauden in haar kerk en een eucharistie bidt zij ook de rozenkrans. Dit vindt zij een mooi en dit houdt ook al een jaar of 5 al stand. “Altijd een rozenkrans bidden en tot Maria doet mij veel. Ik bid ook altijd voor mijn kinderen en kleinkinderen. Dit  is voor mij de gaven van het geloof.

Samen met de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort op bedevaart te gaan en daarop geeft zij volgende reactie: “Ik vind dit enorm fijn, want dan ben je toch een geloofsgemeenschap. Ik vind het ook altijd leuk om op een bankje te zitten en dan aan te schuiven bij diverse parochianen. “

Tot slot doet zij nog een oproep: “Mensen doet dit ook eens. Kom ook eens een keer naar een bedevaart waar dan ook, zoals het prachtige Heiloo. “

Op de site van Katholiek Amersfoort leest u een artikel met Hannie Hörsters. Ga naar: https://katholiekamersfoort.nl/2022/07/12/het-bezoek-aan-de-nationale-bedevaart-in-brielle/

Zie ook de volgende reportage  :

 

 

Meer nieuws

Together: brief bijeenkomst jongvolwassenen Rome vooravond synode 30/9!

Bijgaande brief is van het hoofdbestuur van de Katholieke Vereniging […]

25 sep

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester

"De ENE voltooit wat de ENE begonnen is" Petrus en […]

15 sep

Kidskerk 10 september 11.30uur Nicolaaskerk Eemnes

Als je iemand echt leert kennen…. Heb jij dat ook […]

7 sep

Waarschuwing: naam van pastor Nijland nu misbruikt in misleidende mailtjes

Helaas worden er wederom misleidende mailtjes rondgestuurd. Deze keer lijken […]

6 sep

Waarschuwing: Pastoor Skiba opnieuw gehackt

Helaas moeten we melden dat er wederom weer iemand is, […]

28 aug

Een nieuw leven voor Ruth

Kleuterkerk zondag 1 juli om 12.00 uur in de Carolus […]

28 jun

Slavernij is onverenigbaar met de menselijke waardigheid

Verklaring van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van de herdenking […]

19 jun