Pastor Hans van de Schepop overleden (update)

26 maart 2020

Hedenochtend, 23 maart 2020, is in het vaste geloof dat God hem heeft geroepen tot een nieuw leven, na een periode van afnemende gezondheid, in volle overgave van ons heengegaan, pastor Hans van de Schepop. Hij is 82 jaar geworden.

Vanwege de Coronacrisis zal in besloten kring van hem afscheid worden genomen. Een herdenkingsviering zal op een later moment plaats vinden. Hierna volgt een kort In Memoriam.

Hierbij treft u de rouwkaart aan van pastor Hans van de Schepop.

Op de site van het Aartsbisdom Utrecht vindt u de gedachtenis die door Kardinaal Eijk is verspreid onder de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het Aartsbisdom Utrecht.

CONDOLEANCES
Er is voor Hans een online condoleanceregister gemaakt waar u uw bericht, foto of andere bijdrage kunt leveren, te bezoeken via www.smorenburguitvaart.nl/condoleanceregister. Log in met code: 26EB4

--

IN MEMORIAM PASTOR HANS VAN DE SCHEPOP

Maandagochtend 23 maart is op 82-jarige leeftijd overleden pastor Johannes Gerardus Wilhelmus van de Schepop. In de periode 1998 tot aan zijn pensioen in 2002 was hij als pastoor verbonden aan de huidige Katholieke Willibrordgemeenschap in Soest en met name aangesteld voor de toenmalige Joanneskerk. Na zijn pensioen is hij in Soest blijven wonen en is tot het moment dat hij ziek werd, bijna 2 jaar geleden, als priester voor blijven gaan in liturgische vieringen in Soest en omgeving.

Hans kwam uit een echt katholiek gezin en is in Twello (gemeente Voorst) geboren. Al op jonge leeftijd was hij actief in de kerk en de laatste duw om naar het seminarie te gaan kwam toen een missionaris op school op bezoek kwam om zieltjes te winnen. Enkele maanden voor de start van het Tweede Vaticaans Concilie werd hij op 22 juli 1962 priester gewijd. Achtereenvolgens is hij kapelaan geweest in Harmelen en de H. Geestkerk in Doetinchem, en pastoor in de Verrijzeniskerk in Wageningen, de Mariakerk in Apeldoorn voordat hij in 1998 benoemd werd als pastoor van de Joanneskerk in Soest.

Hans  was vooral een gemeenschapsman, die mensen aan zich wist te binden door te luisteren, ze te inspireren vanuit zijn visie hoe de christelijke boodschap in praktijk te brengen. Zijn preken kwamen uit zijn hart en deed hij altijd vanuit zijn hoofd en sloot daarmee aan het thema van de dag. Het was niet een man die op de voorgrond trad alhoewel zijn functie hem natuurlijk wel in die positie bracht.
Daarmee was hij een warme en vooral sympathieke Herder. Door zijn lengte en met zijn wilde haardos was Hans een persoon die mensen bij elkaar bracht.

Met zijn komst naar Soest voelde hij zich ook nauw verbonden met het plaatselijke Sint Aechten Schuttersgilde en ging vanaf 2000 ook indien mogelijk mee met de gildepelgrimages naar diverse bedevaartplaatsen in Europa. Tijdens deze gildereizen was hij een inspirerend voorganger tijdens de vieringen en een geïnteresseerde medepelgrim.

De uitvaart van Hans zal in besloten kring plaats vinden. Zodra er weer mogelijkheden zijn om samen te vieren zal er een herdenkingsdienst worden gehouden waarbij wordt stil gestaan bij het overlijden van Hans van de Schepop.

Een unieke man is heen gegaan.

René van Hal

----

Meer nieuws

Voorbereiding op het vormsel in 2024

Voor tieners vanaf groep 8 op de basisschool   “Er komen […]

2 feb

Katholieken zien herkenning en nieuw perspectief in wereldwijd synodaal proces

Verrassend en verfrissend, zo noemen velen het synodale proces dat […]

31 jan

afscheid wijkcontactpersonen

Op maandag 23 januari namen we afscheid van zes wijkcontactpersonen. […]

30 jan

Foto-impressie afscheidsviering pastor Mauricio Meneses

Vandaag, zondag 29 januari 2023, namen we met een feestelijke […]

29 jan

Afscheid parochievicaris Mauricio Meneses

Zondag 29 januari nemen we afscheid van onze parochievicaris Mauricio […]

28 jan

Afscheidsinterview pastor Mauricio Meneses

In de Soester Courant van 25 januari is een pagina-groot […]

25 jan

Kijk naar het roepingsverhaal van onze parochievicaris Mauricio Meneses!

Onze Parochie vicaris Mauricio Meneses Santiago gaat  zijn volgende uitdaging […]

23 jan