René van Hal Willibrordplaquette ontvangen

24 oktober 2022

Deze gemeenschap wil symbolisch en plechtig hun gevoel van dankbaarheid zichtbaar maken voor René's vrijwillige en onbaatzuchtige werk. Gedurende meer dan 60 jaar heeft René zich als vrijwilliger, eerst ingezet voor de HH. Petrus & Paulusparochie in Soest, vervolgens voor de gefuseerde Willibrord parochie in Soest en daarna voor de gefuseerde Martha & Maria parochie locatie Willibrord in Soest. Met name liturgisch heeft René veel gedaan.

Als kind begonnen als misdienaar en zijn inbreng gehad bij het samenstellen en uitvoeren van jongerenvieringen. Vervolgens jarenlang lector geweest en op enig moment is René begonnen met regelmatig voorgaan in woord & communievieringen, gebedsvieringen en uitvaartvieringen.

Bij het sluiten en overdragen van de H. Familiekerk aan de nieuwe eigenaar van de kerk, heeft René veel werk verzet om e.e.a. goed te laten verlopen in het kader van liturgisch erfgoed.

Daarnaast is René "supervrijwilliger" voor de gemeente Soest; het is een eretitel, inclusief met de daarbij behorende gouden speld, verleend door de gemeente Soest voor de ongelofelijke hoeveelheid activiteiten die hij heeft verricht; een koninklijke onderscheiding past hier ook bij en is dus sinds een groot aantal jaren in het bezit van René.

Binnen het Groot Gaesbeeker Gilde in Soest heeft René een voortrekkersrol vervuld en dat doet hij tot op de dag van vandaag. Met Gilden uit Brabant heeft hij de organisatie gehad van bedevaarten naar de verschillende bedevaartsoorden in Europa. Van het Gilde is hij een groot aantal jaren Ouderman (voorzitter) geweest.

René schrijft tot op dit moment zowel in onze plaatselijke krant als in het plaatselijke blad van de Katholieke Bond van Ouderen Soest en ook in het parochieblad van de H. Martha en Maria Parochie over de historie van het katholicisme in de gemeente Soest; tevens schrijft hij veel over andere wetenswaardigheden van de gemeente Soest.

De wijze waarop René zijn taken als vrijwilliger, maar vooral ook als praktiserend Rooms Katholiek heeft vervuld, verdient ons aller waardering.

Maatschappelijk heeft René, op een liefdevolle en zorgvuldige wijze, een groot aantal vrijwilligerstaken vervuld ten behoeve van de Soester gemeenschap. René is een man die zich inzet voor anderen. Een man van vertrouwen, altijd met een glimlach, altijd bereid om alles zo te plannen dat alles optimaal verloopt, een man van solidariteit, gastvrij en onvermoeibaar, altijd bereid om te leren en het beste van zichzelf te geven, voorzichtig met zijn woorden en consequent in zijn daden.

Daar zijn we hem bijzonder dankbaar voor en dat willen we ondersteunen door aan hem de Willibrord plaquette en de daarbij behorende oorkonde uit te reiken.

Bij de uitreiking door pastor Mauricio Meneses, kreeg René de mooie woorden van Jezus mee: ik ben niet in de wereld gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.

En dienstbaarheid is wat jou tot een groot man heeft gemaakt binnen deze gemeenschap.

 

René, Bedankt.

Meer nieuws

Carolusschool viert Allerzielen

Je zou het misschien niet verwachten op Allerzielen, maar juist […]

20 nov

Kidskerk Soesterberg zamelt in voor speelgoedbank

Op 19 november, een dag na de regenachtige intocht van […]

20 nov

Nationale bedevaart Rome 2025

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en […]

13 nov

Zingende jeugd is slimmer!

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint […]

11 nov

Brief van de bisschoppen i.v.m. de komende verkiezingen

Met de titel Iedereen moet mee kunnen doen ‘Menselijke waardigheid […]

11 nov

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester: foto terugblik

Op zondag 17 september vond in de Petrus en Pauluskerk […]

28 okt

Begraafplaats Annahof voorbereid op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. staan we stil bij familie, […]

28 okt