Together: brief bijeenkomst jongvolwassenen Rome vooravond synode 30/9!

25 september 2023

Bijgaande brief is van het hoofdbestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Daarin wordt aandacht en betrokkenheid gevraagd worden voor de bijeenkomst van jongvolwassenen in Rome aan de vooravond van de synode aldaar.

Deze bijeenkomst in Rome op het Sint Pietersplein in aanwezigheid van paus Franciscus op 30 september heeft bekendheid gekregen onder de naam Together.

TOGETHER brief aan parochies 2023-09-21

Meer nieuws

Carolusschool viert Allerzielen

Je zou het misschien niet verwachten op Allerzielen, maar juist […]

20 nov

Kidskerk Soesterberg zamelt in voor speelgoedbank

Op 19 november, een dag na de regenachtige intocht van […]

20 nov

Nationale bedevaart Rome 2025

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en […]

13 nov

Zingende jeugd is slimmer!

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint […]

11 nov

Brief van de bisschoppen i.v.m. de komende verkiezingen

Met de titel Iedereen moet mee kunnen doen ‘Menselijke waardigheid […]

11 nov

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester: foto terugblik

Op zondag 17 september vond in de Petrus en Pauluskerk […]

28 okt

Begraafplaats Annahof voorbereid op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. staan we stil bij familie, […]

28 okt