Vieringen vanaf 1 juli in Soest en Soesterberg

29 juni 2020

Vanaf zondag 5 juli a.s. kunnen we in Soest en Soesterberg weer elk weekend naar de kerk voor een eucharistieviering dan wel een gebedsdienst. We moeten ons daarbij wel houden aan de afspraken die zijn gemaakt rondom het beperken van de verspreiding van de coronavirus. Voor de maanden juli en augustus is ervoor gekozen om alle vieringen te organiseren in de HH Petrus en Pauluskerk. In deze kerk kunnen we 85 "veilige" zitplaatsen creëren. In beide andere kerken, H. Familiekerk en St. Carolus Borromeuskerk, zullen in deze periode nog geen vieringen plaats vinden. Alles is erop gericht dat vanaf 1 september weer vieringen via het bekende roulatiesysteem in de drie Soester/Soesterbergse kerken mogelijk is.
Het blijft deze maanden mogelijk de onlinevieringen te volgen via de website of facebook, welke door de parochies HH Martha & Maria tezamen met Onze Lieve Vrouw Amersfoort worden verzorgd.

Toch zijn er twee zaken waarmee de parochianen rekening moeten houden:

 1. Voor het bijwonen van een viering moet men zich tevoren hebben aangemeld.
 2. Logistieke afspraken in de HH Petrus en Pauluskerk voor het bijwonen van een viering

ad. 1  Aanmelding
Voor het bijwonen van een viering in de HH Petrus en Pauluskerk dient men zich tevoren hebben aangemeld. Dat kan op 2 manieren:

 1. Via de website door zich aan te melden via de speciale knop die bij de vieringen is geplaatst. Aanmelding is mogelijk vanaf 4 dagen voor de viering tot uiterlijk zaterdagmiddag 16.00 uur.
 2. Telefonisch tijdens de kantooruren bij het parochiesecretariaat in De Sleutel (telefoonnummer 035-6011320). Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur. Telefonisch aanmelding is dus mogelijk tot vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan het weekend dat de viering of op zaterdagavond (19.00 uur) of zondagochtend (11.00 uur) wordt gehouden.

In beide gevallen krijgt u een bevestiging dat u op de lijst staat wanneer u een emailadres hebt opgegeven.
Wanneer u zich niet heeft aangemeld is er natuurlijk nog wel een mogelijkheid om gewoon naar de kerk te gaan. Alleen wanneer alle plaatsen vergeven zijn, dan kan u de toegang worden ontzegd. In ieder geval zullen wij op de website aangeven of er op zaterdagmiddag na het  afsluiten van de mogelijkheid tot inschrijven nog plaatsen beschikbaar zijn. Dit om teleurstelling op voorhand al te voorkomen.

U wordt gevraagd u tijdig aan te melden.

ad. 2  Deelname aan de viering
U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Bij de ingang aan het Kerkplein kunt u naar binnen gaan.

 1. Bij binnenkomst wordt gecheckt of u zich heeft aangemeld. Bovendien wordt gevraagd naar uw gezondheid.
 2. U dient uw handen te desinfecteren  bij de zuil met gel.
 3. U kunt een liturgieboekje pakken (rode bundels mogen we niet gebruiken) .
 4. U wordt naar uw plaats begeleid door een van de vrijwilligers bij de viering. Hij/zij zal u een plaats aanwijzen. U hebt geen vrijheid bij uw keuze vanwege alle eisen rondom de 1,5 meter. De zitplaatsen zijn met een engel aangegeven trouwens. Huisgenoten mogen naast elkaar zitten. Jassen mogen niet in de garderobe te worden opgehangen.
 5. Tijdens de gehele viering moet iedereen op zijn plaats blijven. De communie wordt door de celebrant op uw hand gelegd. De celebrant heeft beschermende kleding aan en zal de hostie met een pincet aan u overhandigen.
 6. Na afloop van de viering verlaten de bezoekers op aanwijzing van een van de vrijwilligers de kerk naar de uitgang aan het Kerkpad. Dat gebeurt bank voor bank en nadat u een seintje heeft gehad. Houd bij het naar buiten gaan ook de 1,5 afstand in acht. Bij de uitgang staat een collectemandje waarin u uw donatie kunt deponeren. Overmaken via een donatie middels de website is natuurlijk ook mogelijk.
 7. Napraten en contacten leggen kan op het Kerkplein wanneer u maar voldoende afstand houdt.
 8. Let op:
  1. de toiletten mogen voor, tijdens en na de viering niet gebruikt worden.
  2. er is tijdens deze maanden nog geen koor die de gezangen opluistert, wel is het mogelijk dat naast de organist een cantor aanwezig is die enkele liederen zal zingen.
  3. er mag echter niet (mee)gezongen worden door de kerkgangers, meebidden is natuurlijk wel toegestaan.

Dus volg de aanwijzingen van de vrijwilligers. Het is een bijzondere tijd, houd rekening met elkaar. Wees blij dat we weer samen kunnen vieren.

Meer nieuws

Carolusschool viert Allerzielen

Je zou het misschien niet verwachten op Allerzielen, maar juist […]

20 nov

Kidskerk Soesterberg zamelt in voor speelgoedbank

Op 19 november, een dag na de regenachtige intocht van […]

20 nov

Nationale bedevaart Rome 2025

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en […]

13 nov

Zingende jeugd is slimmer!

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint […]

11 nov

Brief van de bisschoppen i.v.m. de komende verkiezingen

Met de titel Iedereen moet mee kunnen doen ‘Menselijke waardigheid […]

11 nov

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester: foto terugblik

Op zondag 17 september vond in de Petrus en Pauluskerk […]

28 okt

Begraafplaats Annahof voorbereid op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. staan we stil bij familie, […]

28 okt