Zingende jeugd is slimmer!

11 november 2023

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, tiener-  en gezinskoren met als thema “Samen zingen is beter”.

Kinderen zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein.  Nieuw voor deze dag is dat tiener- en gezinskoren ook van harte worden uitgenodigd om deel te nemen.

De stemmen van kinderen, tieners en ouders zijn van groot belang voor onze liturgievieringen. Er is immers ook genoeg geschikt repertoire voor deze leeftijd. En niet alleen via popzenders op de radio en de diverse internetzenders, ook in kerkelijk verband is veel aanbod dat zij graag zingen en waardoor hun geloof en muzikale smaak gevormd en verdiept wordt.

Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt worden aan houding, ademhaling, stemgymnastiek en articulatie bij kinder- en tiener- en gezinskoren. Ook zullen er liederen gezongen gaan worden die specifiek geschikt zijn voor deze koren. Tevens worden dirigenten uitgenodigd om deel te nemen aan deze dag. Met hen zal dan vooraf contact worden opgenomen om in overleg repertoire in te brengen die deze dag tevens gebruikt kan worden.

De dag wordt geleid door Simon de Jong, dirigent van kinderkoor Sing to God uit Ede en Karel Tijhuis, dirigent van het kinder- en tienerkoor Ootmarsum.  Als het mogelijk en wenselijk is zullen ook andere kinderkoor dirigenten gevraagd worden een bijdrage te leveren.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de kloosterkerk Zusters van Denekamp, adres Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp. De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal naar schatting duren tot 15.00 uur.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Meer nieuws

Carolusschool viert Allerzielen

Je zou het misschien niet verwachten op Allerzielen, maar juist […]

20 nov

Kidskerk Soesterberg zamelt in voor speelgoedbank

Op 19 november, een dag na de regenachtige intocht van […]

20 nov

Nationale bedevaart Rome 2025

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en […]

13 nov

Brief van de bisschoppen i.v.m. de komende verkiezingen

Met de titel Iedereen moet mee kunnen doen ‘Menselijke waardigheid […]

11 nov

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester: foto terugblik

Op zondag 17 september vond in de Petrus en Pauluskerk […]

28 okt

Begraafplaats Annahof voorbereid op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. staan we stil bij familie, […]

28 okt

De WJD-reis van: Jaimy

Afgelopen zomer zijn verschillende jongeren uit onze parochies (HH. Martha […]

26 okt