Zuster Fortunata Wubben overleden

20 december 2021

Dinsdag 14 december jl. is Zuster Fortunata Wubben op 98-jarige leeftijd overleden. Zij was in de periode 1968-1983 directrice van Zorgcentrum Mariënburg in Soestdijk en was in Soest ook vele jaren moeder-overste van het alhier gevestigde klooster van de Zusters Augustinessen van Heemstede. In de begin jaren ’70 heeft zij gevochten voor het voortbestaan van dit verzorgingshuis. Er waren namelijk plannen om het huis te sluiten, omdat deze niet meer voldeed aan de door de overheid gestelde eisen. In 1978 is er een nieuw complex verrezen, dat inmiddels wederom is vervangen door nieuwbouw. Bij haar afscheid als directrice in 1983 werd zij Koninklijk Onderscheiden. Burgemeester Paul Scholten hing haar de daaraan verbonden versierselen om.

Tijdens haar verblijf in Soest stond de zorg aan mensen centraal. Zij was ook een van de oprichtsters van de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem in Soest. Daarvoor is ze in 2003 nog onderscheiden met de Gouden Zonnebloemspeld. Ook na het vertrek van de zusters Augustinessen uit Soest in 1983 bleef ze met enkele collega-zusters in Soest wonen en was zij als vrijwilligsters in en rond het zorgcentrum Mariënburg actief. In die periode heeft ze ook met Zuster Marie (overleden in 2019) en Zuster Josephita gezorgd dat in Mariënburg elke week een kerkelijke viering werd gehouden. In de periode na de sluiting van de Mariakerk werden deze vieringen op zaterdagmiddag ook door veel parochianen bijgewoond.

Op 1 maart 2017 vertrok ze met de beide andere achterbleven zusters naar Zorgcentrum Bosbeek in Heemstede, de thuisbasis van de congregatie waar ze op 8 december 1943 haar religieuze professie had gedaan. Ook binnen de congregatie was ze vele jaren bestuurlijk actief.

Meer nieuws

Voorbereiding op het vormsel in 2024

Voor tieners vanaf groep 8 op de basisschool   “Er komen […]

2 feb

Katholieken zien herkenning en nieuw perspectief in wereldwijd synodaal proces

Verrassend en verfrissend, zo noemen velen het synodale proces dat […]

31 jan

afscheid wijkcontactpersonen

Op maandag 23 januari namen we afscheid van zes wijkcontactpersonen. […]

30 jan

Foto-impressie afscheidsviering pastor Mauricio Meneses

Vandaag, zondag 29 januari 2023, namen we met een feestelijke […]

29 jan

Afscheid parochievicaris Mauricio Meneses

Zondag 29 januari nemen we afscheid van onze parochievicaris Mauricio […]

28 jan

Afscheidsinterview pastor Mauricio Meneses

In de Soester Courant van 25 januari is een pagina-groot […]

25 jan

Kijk naar het roepingsverhaal van onze parochievicaris Mauricio Meneses!

Onze Parochie vicaris Mauricio Meneses Santiago gaat  zijn volgende uitdaging […]

23 jan