Zuster Fortunata Wubben overleden

20 december 2021

Dinsdag 14 december jl. is Zuster Fortunata Wubben op 98-jarige leeftijd overleden. Zij was in de periode 1968-1983 directrice van Zorgcentrum Mariënburg in Soestdijk en was in Soest ook vele jaren moeder-overste van het alhier gevestigde klooster van de Zusters Augustinessen van Heemstede. In de begin jaren ’70 heeft zij gevochten voor het voortbestaan van dit verzorgingshuis. Er waren namelijk plannen om het huis te sluiten, omdat deze niet meer voldeed aan de door de overheid gestelde eisen. In 1978 is er een nieuw complex verrezen, dat inmiddels wederom is vervangen door nieuwbouw. Bij haar afscheid als directrice in 1983 werd zij Koninklijk Onderscheiden. Burgemeester Paul Scholten hing haar de daaraan verbonden versierselen om.

Tijdens haar verblijf in Soest stond de zorg aan mensen centraal. Zij was ook een van de oprichtsters van de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem in Soest. Daarvoor is ze in 2003 nog onderscheiden met de Gouden Zonnebloemspeld. Ook na het vertrek van de zusters Augustinessen uit Soest in 1983 bleef ze met enkele collega-zusters in Soest wonen en was zij als vrijwilligsters in en rond het zorgcentrum Mariënburg actief. In die periode heeft ze ook met Zuster Marie (overleden in 2019) en Zuster Josephita gezorgd dat in Mariënburg elke week een kerkelijke viering werd gehouden. In de periode na de sluiting van de Mariakerk werden deze vieringen op zaterdagmiddag ook door veel parochianen bijgewoond.

Op 1 maart 2017 vertrok ze met de beide andere achterbleven zusters naar Zorgcentrum Bosbeek in Heemstede, de thuisbasis van de congregatie waar ze op 8 december 1943 haar religieuze professie had gedaan. Ook binnen de congregatie was ze vele jaren bestuurlijk actief.

Meer nieuws

Eerste communie in de Petrus en Pauluskerk

Op Sacramentsdag, zondag 4 juni om 11.00 uur, zullen acht […]

26 mei

Caritas en diaconie in het hart van onze Kerk

  Brief van de Nederlandse bisschoppen ter bemoediging van allen  […]

26 mei

Als je geroepen wordt moet je gaan, pastor Gerard de Wit overleden.

Pastor Gerard de Wit is op maandag 15 mei overleden. […]

19 mei

Waarschuwing !

Helaas worden er opnieuw mailtjes namens pastoor J. Skiba verstuurd. […]

14 mei

Kleuterkerk op het kerkhof

Zondag 7 mei waren de kinderen van Kleuterkerk (Soesterberg) na […]

12 mei

Bedevaart Lourdes - groepsfoto!

Zie hier de groepsfoto van de parochies Martha en Maria […]

6 mei

Naar Lourdes met het Aartsbisdom (III)

De laatste dagen in Lourdes waren een mooie afronding: de […]

6 mei