Zuster Fortunata Wubben overleden

20 december 2021

Dinsdag 14 december jl. is Zuster Fortunata Wubben op 98-jarige leeftijd overleden. Zij was in de periode 1968-1983 directrice van Zorgcentrum Mariënburg in Soestdijk en was in Soest ook vele jaren moeder-overste van het alhier gevestigde klooster van de Zusters Augustinessen van Heemstede. In de begin jaren ’70 heeft zij gevochten voor het voortbestaan van dit verzorgingshuis. Er waren namelijk plannen om het huis te sluiten, omdat deze niet meer voldeed aan de door de overheid gestelde eisen. In 1978 is er een nieuw complex verrezen, dat inmiddels wederom is vervangen door nieuwbouw. Bij haar afscheid als directrice in 1983 werd zij Koninklijk Onderscheiden. Burgemeester Paul Scholten hing haar de daaraan verbonden versierselen om.

Tijdens haar verblijf in Soest stond de zorg aan mensen centraal. Zij was ook een van de oprichtsters van de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem in Soest. Daarvoor is ze in 2003 nog onderscheiden met de Gouden Zonnebloemspeld. Ook na het vertrek van de zusters Augustinessen uit Soest in 1983 bleef ze met enkele collega-zusters in Soest wonen en was zij als vrijwilligsters in en rond het zorgcentrum Mariënburg actief. In die periode heeft ze ook met Zuster Marie (overleden in 2019) en Zuster Josephita gezorgd dat in Mariënburg elke week een kerkelijke viering werd gehouden. In de periode na de sluiting van de Mariakerk werden deze vieringen op zaterdagmiddag ook door veel parochianen bijgewoond.

Op 1 maart 2017 vertrok ze met de beide andere achterbleven zusters naar Zorgcentrum Bosbeek in Heemstede, de thuisbasis van de congregatie waar ze op 8 december 1943 haar religieuze professie had gedaan. Ook binnen de congregatie was ze vele jaren bestuurlijk actief.

Meer nieuws

Carolusschool viert Allerzielen

Je zou het misschien niet verwachten op Allerzielen, maar juist […]

20 nov

Kidskerk Soesterberg zamelt in voor speelgoedbank

Op 19 november, een dag na de regenachtige intocht van […]

20 nov

Nationale bedevaart Rome 2025

In het heilig jaar 2025 bieden de Nederlandse bisdommen en […]

13 nov

Zingende jeugd is slimmer!

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint […]

11 nov

Brief van de bisschoppen i.v.m. de komende verkiezingen

Met de titel Iedereen moet mee kunnen doen ‘Menselijke waardigheid […]

11 nov

Pastor Frans Zwarts 60 jaar priester: foto terugblik

Op zondag 17 september vond in de Petrus en Pauluskerk […]

28 okt

Begraafplaats Annahof voorbereid op Allerzielen

Op donderdag 2 november a.s. staan we stil bij familie, […]

28 okt