Agathaviering in Petrus en Pauluskerk

3 februari 2024 19:00 t/m 3 februari 2024 20:15
Locatie: Petrus en Pauluskerk, Kerkplein 2 Soest

GILDEVIERING RONDOM HET NAAMFEEST VAN SINT AGATHA

Het is nog steeds een goed gebruik bij ons Soester Gilde om jaarlijks het Naamfeest van haar patrones Sint Agatha, Sint Aechten te vieren. Deze traditie is al eeuwenlang ook vastgelegd in onze Statuten, ofwel de Caert waarin de voorwaarden en gebruiken van het gilde werden vastgelegd.

Het feest zal geopend worden met een speciale viering met gilde-eer, en wel op zaterdagavond 3 februari om 19.00 uur in de HH Petrus en Pauluskerk. Celebrant tijdens deze eucharistieviering is pastoor Joachim Skiba. Het thema van de viering luidt;    “ Mag ik dan bij jou  “
Dit thema past goed bij de nieuwe koers die het Gilde nu aan het varen is . Dankzij de statutenwijzigingen van afgelopen Augustus is het namelijk voor meer mensen mogelijk om je aan te sluiten  bij het Gilde en dat is alleen maar goed want zoals het gezegde luidt  Hoe meer zielen hoe meer vreugd.!

Het koor Inspiratie onder leiding van dirigent Theo Hoogenboom en Sylvia Schijve achter de toetsen zal in deze viering de gezangen verzorgen.

Natuurlijk zal ook ons eigen tamboer-, hoornblazer- en vendelkorps met schutters, bestuur en koningspaar Jurgen en Esmee een actieve bijdrage aan deze viering leveren. Een viering waarin wij ook stil zullen staan bij de leden en vriend(inn)en die ons ontvallen zijn. Juist voor hen zal tijdens de viering een kaars bij Maria worden opgestoken door het Koningspaar.
Het Gilde Soest nodigt niet alleen haar leden en vrienden uit om aan deze viering deel te nemen, maar ook alle parochianen en andere belangstellenden om daarmee het gemeenschapsgevoel te versterken.

INFORMEEL SAMENZIJN IN HET GILDEHUIS

Aansluitend, vanaf ongeveer 20.30 uur, willen wij graag met iedereen een kopje koffie drinken in het Gildehuis. Of je nu naar de kerk gaat of niet, dit kopje koffie is voor iedereen, zodat wij gezellig bij kunnen praten en lachen met elkaar, alvorens de volumeknop van de DJ omhoog geschroefd wordt.

Na de koffie zal namelijk DJ Ronnie de muzikale omlijsting verzorgen en kunnen de voetjes van de vloer om met elkaar een leuk feestje te bouwen, want dat kunnen wij bij het Gilde!