Featured Image

Eerste communie in de Petrus en Pauluskerk

Op Sacramentsdag, zondag 4 juni om 11.00 uur, zullen acht kinderen uit Soest, Soesterberg, Huis te Heide en De Bilt in de Petrus en Pauluskerk voor het eerst de communie ontvangen. Samen met de kinderen uit Eemnes hebben zij zich voorbereid op dit grote feest. Ze hebben Jezus beter leren kennen, zijn vertrouwd geraakt met de kerk, met bijbelverhalen en met elkaar. Nu gaat het beginnen. Vanaf zondag mogen ze iedere keer meedoen als we samen het H. Brood delen. Nieuwsgierig welke oogjes er achter de borden verscholen gaan? Kom vooral mee vieren en genieten van de stralende gezichtjes en de trotse blikken van hun ouders. Van harte welkom!

Petrus en Pauluskerk Soest 11.00 uur.

Featured Image

Caritas en diaconie in het hart van onze Kerk

 

Brief van de Nederlandse bisschoppen ter bemoediging van allen  die vanuit parochies bezig zijn met caritas en diaconie

__________________________________________

Broeders en zusters,

 

Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht. Caritas is het Latijnse woord voor ‘liefde’, naastenliefde. Het Griekse woord diaconie betekent ‘dienstbaarheid’. Diaconie vloeit voort uit caritas.

De samenleving staat onder druk. Door de ecologische en de sociale crisis raken mensen van elkaar verwijderd. Het Armoederapport van de Kerken in 2023 laat zien dat een miljoen Nederlanders in armoede leeft. De groeiende armoede, maar ook de komst van vluchtelingen en migranten roepen ons op om in actie te komen. Christus geeft ons het voorbeeld door oog te hebben voor mensen, juist voor hen die aan de rand van de samenleving staan. Christus zegt: "Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan" (Mattheus 25:40). Hij laat ons zien hoe we het goede nieuws kunnen verspreiden, ook nu in onze tijd, door de straat op te gaan naar de plaatsen waar de mensen die onze zorg nodig hebben wonen, waar we onze broeders en zusters kunnen ontmoeten, hun verhalen kunnen horen en het gezicht van Christus kunnen zien.

Paus Franciscus herinnert er ons in zijn encycliek Fratelli tutti (2020) aan dat we broeders en zusters zijn, kinderen van één Vader. We zijn daarom allemaal gelijk in waardigheid. Anderen mogen rekenen op ons. Mensen met hun noden en zorgen zijn niet alleen doelgroep van onze zorg. Ze zijn gelijkwaardige partners. Eigenlijk gaan we met ‘lege handen’ naar anderen die onze hulp nodig hebben. Zij veranderen ons. Zij verdiepen ons geloof. Paus Benedictus XVI vroeg ons om ontmoetingen met armen en mensen in nood te zien als een ontmoeting met Christus die "het leven een nieuwe horizon en een beslissende richting geeft" (Deus Caritas Est,1).

De opdracht tot christelijke naastenliefde is meer dan de oproep tot solidariteit en gerechtigheid. Paus Benedictus XVI laat in zijn encycliek Deus Caritas Est (2005) zien dat solidariteit en gerechtigheid vanuit de liefde van Christus geworteld zijn in de liefde voor de naaste. Hij wijst naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37), de uitgestoten vreemdeling, die ongevraagd iemand, die hem minacht, helpt. Niet de waan van de dag of een politieke ideologie bepalen de daadwerkelijke inzet voor armen en uitgestotenen, maar het geloof in de liefde van God voor mensen. Het zichtbaar maken van die liefde is het hart van caritas en diaconie. Iedereen kan liefde geven. Iedereen mag liefde ontvangen.

Christus roept ons op om de samenleving te dienen vanuit caritas en diaconie. Daar zijn we allemaal door de doop toe geroepen. Paus Franciscus wijst daar telkens op. Hij vraagt ons om caritas en diaconie te bewaren in het hart van de Kerk, zodat de Kerk zelf een sterk instrument van barmhartigheid in de samenleving kan blijven. In die geest werken mensen vanuit parochies samen met bondgenoten waaronder SchuldHulpMaatje en de Voedselbanken, maar ook met de overheid die we vragen iedereen de mogelijkheden en kansen te geven om mee te kunnen doen.

Velen zetten zich vanuit parochies dagelijks in voor caritas en diaconie, georganiseerd in Parochiële Caritas Instellingen en in werkgroepen of ongeorganiseerd, vaak onzichtbaar. Ze ondersteunen zieken, ouderen en hen die met verlies te maken hebben. Kwetsbare mensen ontvangen hulp op materieel vlak. Ook ondersteunen parochies projecten in andere landen. Het Armoederapport 2023 toont aan dat de caritatieve en diaconale kracht vanuit de Kerk groot is.

Paus Franciscus pleit voor een 'diaconaal geweten', door vorming en gebed. Kunnen we caritas en diaconie versterken en waar afwezig terugbrengen in het hart van onze parochiegemeenschappen? Kunnen we de samenleving het gezicht van Christus laten zien door onze broeders en zusters die onze zorg vragen te ontmoeten van hart tot hart en tijd voor elkaar te nemen? Kunnen we Christus ontmoeten in de eenzame, in de rouwende, in de vluchteling en de migrant, in de dakloze en de verstotene?

Dan kunnen we met nieuwe ogen kijken en met nieuwe oren luisteren naar de verhalen van onze broeders en zusters die wij willen dienen. Hun verhalen veranderen ons hart, verdiepen ons geloof, vernieuwen onze parochiegemeenschap en verbeteren de samenleving zodat de contouren van het Koninkrijk van God zichtbaar worden.

Wij wensen u veel zegen toe bij uw inzet voor caritas en diaconie. Moge de Heilige Geest ons blijven inspireren opdat caritas en diaconie in het hart van onze Kerk blijven.

 

De Rooms-Katholieke bisschoppen van Nederland

Utrecht, Pinksteren 2023

Featured Image

Als je geroepen wordt moet je gaan, pastor Gerard de Wit overleden.

Pastor Gerard de Wit is op maandag 15 mei overleden. Hij is lange tijd zeer betrokken geweest bij onze Sint Maartenskerk in Maartensdijk. Wij herdenken hem in dankbaarheid en laten wij allen voor hem bidden.

Het parochiebestuur

Leo Fijen schrijft over pastor Gerard:

ONZE PASTOR GERARD
Als je geroepen wordt, moet je gaan. Afgelopen vrijdag ontving ik een mailtje van onze pastor Gerard de Wit. Ooit priester in Nes aan de Amstel, IJmuiden, Alkmaar, De Kwakel en Wijk aan Zee, daarna Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het Katholiek Onderwijs in het bisdom Haarlem-Amsterdam, vervolgens Hoofdaalmoezenier van Justitie, tenslotte tijdens zijn emeritaat pastor van de Sint Maartenskerk in Maartensdijk. Daar kwam hij thuis als priester en als mens. Daar vond hij een geloofsgemeenschap die hij tot bloei bracht. Daar beleefde hij de mooiste jaren van zijn priesterschap en was hij de motor achter een opmerkelijk verhaal. In een tijd van krimp en achteruitgang voor kerken wist hij deze geloofsgemeenschap een nieuw zelfbewustzijn te geven. Met een kerk die zichtbaar is in dorp en gemeente, die samenwerkt met andere denominaties en die vrouwen en mannen taken geeft naar hun talenten. Op een kleine 400 leden zaten er gemiddeld op zondag zo’n 100 mensen in de kerk. En die hebben van deze Gerard de Wit geleerd dat ze zelf verder kunnen bouwen aan deze kerk van Sint Maarten. Ook na zijn vertrek in 2014 ging het verhaal daarom door. Met 330 leden en nog steeds, ook na corona, zo’n 80 tot 100 mensen op zondag in de kerk en een sterke zichtbaarheid in het dorp. Gerard de Wit heeft de laatste jaren van zijn leven doorgebracht in het Fraterhuis Sint-Jozef, op de grens van Zeist en De Bilt. Soms was hij even terug in zijn geliefde Maartenskerk, bijvoorbeeld rond het feest voor onze muzikale duizendpoot Gijsbert van der Linden, nog maar drie maanden geleden. Hij gaf ons toen voor de laatste keer de zegen, zoals alleen hij kon. Afgelopen vrijdag vroeg hij of ik langs wilde komen. Zaterdagmiddag belde ik aan. Ik hoorde zijn stem, hij kon zijn kamerdeur niet meer zelf openen. Daar had hij de kracht niet meer voor. Een hartkwaal ontnam hem alle adem. Zelfs praten ging moeilijk. Hij hoopte dat een nieuw onderzoek in het ziekenhuis hem meer lucht zou geven. Daar is het niet meer van gekomen. Bij het weggaan hebben we samen gebeden. Daarna vroeg onze pastor die altijd zelf de zegen gaf of ik hem wilde zegenen. Nog geen dag later vroeg hij zelf om de ziekenzalving, hem toegediend door Jozef Wissink. Ik mocht daarbij zijn, samen met Johan van Stralen die met zijn vrouw Joke zoveel voor hem heeft gedaan. En in aanwezigheid van frater Wilfried en tafelgenote Carla. Pastor Gerard hoopte nog steeds op te knappen en met Pinksteren zelf voor te gaan. Maar diep in zijn hart wist hij beter en was hij vrij om naar God te gaan. Twaalf uur later blies hij zijn laatste adem uit. Als je geroepen wordt moet je gaan. Onze pastor riep me, ik ging. Beiden wisten we niet dat de dood zo nabij was. En door die laatste ontmoeting was er die laatste zegen. En ook de troost van dat laatste gebed samen. Dat heet genade die ons voor altijd verbindt, door de dood heen. Die genade zal me dragen in de uitvaart komende zaterdag om 10.30 uur in zijn geliefde Maartenskerk. En met grote dankbaarheid bidden we dan pastor Gerard naar God toe. Als hij daar al niet is, voor altijd thuis.

Leo Fijen

Featured Image

Waarschuwing !

Helaas worden er opnieuw mailtjes namens pastoor J. Skiba verstuurd. Deze keer wordt er in de mail gevraagd of je mailcontact met hem op wilt nemen omdat hij in een vergadering zit en niet kan bellen. De mail wordt gestuurd vanaf een adres dat veel lijkt op het gewone adres van de pastoor. Let dus goed op. Niet reageren en de mail verwijderen van de computer.

 

Featured Image

Kleuterkerk op het kerkhof

Zondag 7 mei waren de kinderen van Kleuterkerk (Soesterberg) na de viering niet in de koffiekamer maar op het kerkhof achter de Caroluskerk. Daar bekeken ze de zeer diverse en soms prachtige graven. Kaarsjes werden neergezet bij een graf van iemand die ze kenden of dat ze gewoon heel bijzonder vonden. Veel indruk maakten de kindergrafjes, zeker omdat ze de nabestaanden van deze kinderen kenden. Op een ontspannen manier konden we zo praten over leven en dood, verdriet en vreugde.

De volgende kleuterkerk  is op zondag 11 juni om 12.00 uur. Alle kinderen, ook de allerkleinsten tot acht jaar zijn van harte welkom.

Featured Image

Vacature organist HH. Marta Maria parochie Locatie Eemnes

De Parochie HH. Martha Maria Locatie Eemnes is per 1 september 2023 op zoek naar een organist ter begeleiding van het parochieel gemengd koor. Het koor heeft o.a. Latijnse missen (Mozart, Gounod tot heden) op het repertoire.

De zondagsvieringen vinden plaats om 10:00 uur en een enkele keer om 09.00 uur. De frequentie van vieringen en repetities voor de organist bedraagt ongeveer een keer per vier weken en tijdens hoogtijdagen. Uitbreiding tot begeleiding van andere vieringen binnen de parochie behoort absoluut tot de mogelijkheden.

Het gemengd koor bestaat uit 27 koorleden o.l.v dirigent Wim van Geffen. Het koor repeteert elke donderdagavond vanaf 20.00 tot 22.00 uur in de H. Nicolaaskerk, Wakkerendijk 58, 3755 DD te Eemnes.

Honorering conform de richtlijnen van het bisdom.

Het orgel in de H. Nicolaasparochie Eemnes is een Pels orgel uit 1947. Het orgel is gerestaureerd in 1984. Het orgel heeft 21 registers, 16 op twee klavieren en 5 op het pedaal.. Het orgel is electro pneumatisch.

http://www.orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=1007539&LGE=NL&LIJST=lang

De sollicitatieprocedure zal bestaan uit een gesprek en eventueel een proefrepetitie en viering. Reageren op deze vacature of vragen? Mail naar: belinda.huiden@online.nl

Featured Image

Gefeliciteerd!

Met veel plezier en waardering feliciteren wij Mien van de Hengel-van Dorrestein met de koninklijke onderscheiding die ze op 26 april ontving uit handen van burgemeester Metz in Soest. Zij werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Mien heeft de onderscheiding ontvangen als blijk van dank voor het vele vrijwilligerswerk dat zij doet op verschillende plaatsen in Soest. In onze parochie zet zij zich in als gastvrouw op de woensdagochtend, één van de drukste ochtenden van de week. Ook op andere  momenten kunnen wij een beroep op haar doen. Als geloofsgemeenschap kunnen we niet zonder de inzet van vrijwilligers zoals Mien. We zijn dan ook heel blij met haar.

Featured Image

Gezocht: vrijwilligers voor de werkgroep Eerste communie

Heb jij affiniteit met kinderen?

Vind jij het leuk om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met Jezus?

Wil jij je eigen geloof ook verdiepen?

Dan zoeken wij jou!

 

Voor de nieuwe parochiebrede werkgroep eerste communie catechese zijn wij op zoek naar vrijwilligers. De leden van de werkgroep zullen zich van september tot en met juni inzetten om kinderen en ouders klaar te maken voor het grote feest.

Naast de mensen die de lessen verzorgen, zoeken we ook vrijwilligers voor de administratie, de communicatie en de catering.

 

We werken met de methode ‘Ik ben bij je’ van uitgeverij Adveniat. Deze methode bevat een werkboek voor de eerste communicantjes en een begeleidersboek voor de werkgroep leden. Sommige lessen zullen we aanvullen met de Godly Play vertelmethode.

 

Wat wij vragen:

 • Bereidheid om voor kinderen uit de hele Martha en Mariaparochie de catechese te verzorgen;
 • bereidheid om daarvoor naar de verschillende kerken te gaan;
 • 14 zaterdagmiddagen (Ruim 2 uur);
 • 2 ouderavonden;
 • 2 zondagsvieringen (presentatie en de eerste communie);
 • 8 bijeenkomsten om de lessen voor te bereiden en de evaluatie;
 • bereidheid om de parochie een VOG te laten aanvragen voor het werken met kwetsbare en minderjarige mensen.

 

Wat wij bieden:

 • Toerusting voor deze mooie taak;
 • begeleiding door pastoraal werker Wies Sarot;
 • de kans om verder in te groeien in de parochie;
 • gezelligheid;
 • geloofsverdieping;

 

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Neem contact op met pastoraal werker Wies Sarot via e-mail: sarot@marthamaria.nl

of per telefoon: 06 57 64 54 91.

Eind juni willen we van start met de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.