Featured Image

Boodschap Veertigdagentijd Kardinaal Eijk

Kardinaal Eijk heeft een boodschap gepubliceerd voor de Veertigdagentijd die Aswoensdag (14 februari) is begonnen. In zijn Vastenboodschap getiteld ‘Hoop doet eeuwig leven’ sluit hij aan bij de SIRE campagne ‘Hoop doet leven’, die mensen aanmoedigt hun lichtpuntje te vinden. “Wij christenen hebben daarnaast een gezamenlijk en blijvend Lichtpunt waarop we onze hoop richten: Christus,” aldus kardinaal Eijk.

Lees hier verder.

Featured Image

Uitnodiging en cadeau bij het afscheid van Wies Sarot-Erkens

Zalig de voeten van de vreugdebode

(vrij naar Jesaja 52,7)
Afbeelding: ‘Lichtvoetig’ van Helga Kock am Brink 2013

Met deze lijfspreuk voor ogen heb ik de afgelopen vijftien jaar gewerkt in de parochies HH. Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Steeds heb ik ervaren dat je een gelukkig mens bent als je het Evangelie mag doorvertellen en uitleggen aan anderen. Gaandeweg werd de Blijde Boodschap verdiept en concreet gemaakt door contacten met anderen. Zo leerde ik vrijer bidden en werd ik steeds overtuigder gelovig.

De voeten gaan zich nu bewegen richting twee andere parochies, te weten de H. Suitbertus en paus Johannes XXIII. Graag neem ik afscheid van alle mensen die zoveel voor mij betekend hebben de afgelopen jaren.

Wies Sarot p.w.

Datum en locatie

vrijdag 23 februari 2024 om 19.00u
in de H. Nicolaaskerk te Eemnes

Cadeautip

Helemaal afscheid nemen wil ik eigenlijk niet. Daarom heb ik bedacht dat ik de digitale Vastenkalender en de Adventskalender net zo goed kan rondsturen in vier parochies. Maar, daar hangt een prijskaartje aan. Daarom zou je me heel blij maken met een bijdrage die het mogelijk maakt om de kalender breed rond te sturen.

Je kan deze bijdrage storten op NL22 RABO 0128 8971 39

t.n.v. HH. Martha en Mariaparochie, ovv cadeau Wies Sarot

 

De officiële uitnodiging vindt u hier

Featured Image

Driekoningen in Kidskerk Soesterberg

Op zondag 7 januari vierde Kidskerk Soesterberg Driekoningen. We zijn helemaal in het verhaal gedoken, hebben de Kerststal bezocht, cake gegeten met een rozijn erin verstopt en vol vreugde ontdekt dat Kristel onze koningin was, voor iedereen een kroon gemaakt en natuurlijk gelachen, gebeden en gezongen. Wil jij ook zo met je kleintje Driekoningen vieren, op zondag 14 januari is er een herkansing om half twaalf in de Nicolaaskerk in Eemnes. Je bent er van harte welkom.

Featured Image

Driekoningen in Kidskerk Soesterberg

Als de torenklok twaalf slaat...

begint op zondag 7 januari in de Caroluskerk in Soesterberg de Kidskerk.

Is jouw zoon of dochter ook zo geïnteresseerd in prinsen en prinsessen, koningen en koninginnen? Dan is de viering op Driekoningen misschien wel een hele leuke voor haar of hem. Koning Jezus krijgt zondag bezoek van drie wijze mannen, die we in de loop van de traditie Koning zijn gaan noemen. Ze brengen cadeautjes  voor hem mee. Maar wel een beetje gekke cadeautjes voor een baby! Wat ons doet afvragen: met welk cadeautje zou koning Jezus eigenlijk heel blij zijn?

Bij Driekoningen hoort de traditie van het aanwijzen van een koning. Die traditie houden we in ere. We eten cakejes en in één van de cakejes zit een rozijn verstopt. Maar welke???

Kidskerk is bestemd voor jonge kinderen die nog niet zo makkelijk stil kunnen zitten in de kerk. We zingen veel bekende liedjes, vertellen een Bijbelverhaal en houden een collecte in natura. Dus geen collecteschalen met euro's, maar een boodschappenmand waar we lekkers om te delen in doen. Ook maken we vaak een knutsel. (wat denk je van een mooie kroon voor Driekoningen?) Loop eens een keertje binnen met je (klein)kind.

 

Featured Image

Nieuwe functie pastor Wies Sarot-Erkens

Beste medeparochianen,
Namens de parochiebesturen is dit weekend in de geloofsgemeenschappen van de HH. Martha en Mariaparochie en de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort de volgende mededeling voorgelezen.
Het spijt ons u te moeten laten weten dat onze pastoraal werkster Wies Sarot-Erkens de besturen heeft verzocht om haar per 29 februari 2024 van haar taken in onze parochies te ontheffen. Op eigen verzoek zal Wies per 1 maart 2024 elders een nieuwe functie aanvaarden en het pastoraal team gaan versterken van de samenwerkende parochies H. Suitbertus te Culemborg en H. Johannes XXIII te Houten.
Met pijn in ons hart zullen wij haar verzoek inwilligen en haar ontslagbrief ondertekenen. Sinds 1 oktober 2008 is Wies bij ons werkzaam geweest: eerst in het parochieverband Eemland, daarna in de gefuseerde HH. Martha en Mariaparochie en sinds september 2018 in de samenwerking met de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Dat het vertrek van Wies een aderlating is voor het inmiddels fors uitgedunde pastoraal team zal duidelijk zijn. De besturen hebben bij het bisdom hun zorgen voor de zittende teamleden en de beide parochies uitgesproken en onder de aandacht van de benoemingscommissie gebracht.
Wij zijn Wies veel dank verschuldigd voor haar enorme inzet op velerlei gebied, maar met name waar het gaat om de geloofsgroei van onze jongeren, de gespreksgroepen en de begeleiding van de pastoraatgroepen. Wij zullen Wies en haar inspirerende zondagse overwegingen node missen. Zodra plaats en tijdstip van haar afscheid bekend zijn zullen wij u dit uiteraard zo snel mogelijk laten weten. Wij feliciteren Wies van harte met haar nieuwe werkplek, wensen haar nog vele goede jaren aldaar en bidden haar Gods rijke zegen toe.
Featured Image

Presentatieviering Eerste Communicanten

Dit jaar is de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie veranderd.

Omdat er in iedere locatie van de Martha en Mariaparochie nog maar weinig kandidaat communicanten zijn, zijn de krachten gebundeld. Dit jaar vindt de voorbereiding plaats in de Bilt, de H. Michaëlkerk, in Bilthoven, de Onze Lieve Vrouwkerk en in Baarn, de H. Nicolaaskerk. Ouders en kinderen reizen per keer naar één van de locaties.

Op dit moment worden veertien kinderen voorbereid. En deze kinderen zullen zich op 21 januari 2024 voorstellen, tijdens de Eucharistieviering in de H. Nicolaaskerk in Baarn.

Mogen we u vragen om juist deze H. Mis aanwezig te zijn om ouders en kinderen te laten zien dat we tot één grote familie horen. De grote familie van Jezus.

Vieringen door de week

H. Nicolaas Baarn 

Lauden: iedere werkdag 8.15 - 8.30 uur

Eucharistie: dinsdag 19.00 - 19.45 uur

woensdag/donderdag: 8.45 - 9.30 uur

vrijdag: 19.00 - 20.00 uur

HH. Michael en Laurens de Bilt

Dinsdag 10:00 uur, Gebedsviering

H. Nicolaas Eemnes

Donderdag 10.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Petrus en Pauluskerk Soest

Woensdag 9.00 uur, Gebedsviering

Vrijdag 9.00 uur, afwisselend Eucharistie en Gebedsviering

Contact

Parochiesecretariaat HH. Martha en Maria:
Steenhoffstraat 41
3764 BJ Soest
KvK nr 74836048
Bereikbaar op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
E-mailadres: info@marthamaria.nl
Telefoonnummer: 035-6011320

U kunt ook het contactformulier gebruiken.