Bedevaart naar Brielle op 9 juli 2022 vanuit onze parochies

9 juli 2022 11:00 t/m 9 juli 2022 17:00
Locatie:

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de HH. Martelaren van Gorkum zijn vermoord omwille van hun katholiek geloof, in het bijzonder vanwege de Eucharistie en hun trouw aan de paus.

Een van de martelaren is afkomstig uit Amersfoort: de Heilige Theodorus van der Eem. In de St. Franciscus Xaveriuskerk staat een beeld van hem. Dit is een bijzondere aanleiding voor de parochianen van OLVvA om mee te gaan. Ook bij de parochianen van de M&M is deze martelaar niet onbekend. Daarom willen we graag een bedevaart organiseren voor beide parochies.

We gaan samen naar Brielle toe met de bus. Op bedevaart noemen we dat. Nu is er weer die kans! Samen het geloof beleven, bidden om voorspraak voor onze parochies, voor de noden in de wereld en voor een eigen intentie. Samen als gelovigen onderweg.

Er zullen twee opstappunten zijn: bij de H. Martinuskerk in Hoogland en bij de H. Nicolaaskerk in Baarn.

Vertrek zal zijn om 8.45 uur in Hoogland en om 9.15 uur in Baarn. Tussen 18.00 uur en 18.30 uur verwachten we terug te zijn.

Bij een volle bus zijn de kosten 20 euro. (We zijn nu bijna op de helft.)

In de bedevaartkerk in Brielle vieren we de Eucharistie om 11.00 uur. Om 15.30 uur is er een afsluitende viering met Sacramentsprocessie. Daartussen is er o.a. gelegenheid om het Martelaarsveld te bezoeken.

Gaat u ook mee? Geef u dan op bij diaken Jan Nieuwenhuis (diakennieuwenhuis@gmail.com of 035-5420208) of bij pastoor Skiba. Graag vóór 26 juni.

Opgaveformulier

Wilt u zich opgeven voor deze activiteit? Dit kan door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

    Hoe we omgaan met je gegevens kun je lezen in het privacybeleid.