Bidden in september

23 september 2019 20:00 t/m 21:30
Locatie:

Het duurt nog even, maar dan begint er een bijzonder kerkelijk jaar. Kardinaal Eijk heeft op Witte Donderdag het Jaar van de Eucharistie aangekondigd, dat met de komende Advent gaat beginnen en duurt tot en met de feestdag van Christus, Koning van het Heelal in 2020. Afgelopen Sacramentsdag verscheen een pastorale brief van de kardinaal: De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven.
In dit kader heeft het pastorale team ons het thema DIT IS MIJN LICHAAM aangereikt. In de locatie H. Nicolaas Baarn wordt er in aanloop naar het Jaar van de Eucharistie al het een en ander georganiseerd. Hierbij zal in de maand september het gebed centraal staan. Bidden kun je altijd en overal, alleen en ook samen. En om gebedsonderwerpen zitten we meestal niet verlegen. In oktober staat het onderwerp ‘roepingen’ in de picture. Ieder mens is geroepen, maar waartoe eigenlijk? In november wordt er gesproken over de sacramenten van het heilig doopsel en vormsel.

Een aantal activiteiten willen we graag onder de aandacht brengen:
Koffieochtend voor ouders 17 september en 8 oktober, van 10.00 tot 11.30 uur
Thema-avond over het gebed 23 september, van 20.00 tot 21.30 uur
Thema-avond over roepingen 21 oktober, van 20.00 tot 21.30 uur
In ’t Voetspoor van Maria 25 september en 30 oktober, van 10.00 tot 11.45 uur
Alle activiteiten zijn in het Trefpunt, gelegen achter de Nicolaaskerk, Kerkstraat 19 in Baarn. De ingang is aan de achterzijde van de kerk ter hoogte van het kerkhof.
Iedereen is van harte welkom om aan de activiteiten deel te nemen!
Informatie via catecheseNB@marthamaria.nl.